ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU

SolidWORKS KURSU

SolidWorks Eğitimin Amaçı :

Makine Mühendisleri, Teknik Öğretmenler, Tasarımcılar, Mobilya Tasarımcıları, Makine Teknisyen ve Teknikerleri , Tarım Makineleri Mühendisleri, Makine Ressamları, İlgili diğer Endüstriyel Meslek Kolları Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen Lise Mezunu kişiler de bu eğitimden yararlanabilirler.

SolidWorks Eğitimin Faydaları :

SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktadır. Mühendislik uygulamalarını gerçekleştirmek amacına yönelik bir programdır. Analitik düşünce yapısı ve üç boyutlu algılama yeteneğinin güçlü olması öğrenme sürecini kısaltır. Solidworks imalat sektöründe birçok ihtiyaca karşılık verebilen üç boyutlu modelleme programıdır. Aynı zamanda ürün geliştirme amaçlıda kullanılmaktadır. Eğitime katılacak bireylerin kullanım alanına göre konstrüksiyon bilgisi olmalıdır. kursiyerlerin bu program öncesinde AutoCAD kullanabiliyor olmaları avantaj sağlayacaktır.

Neden SolidWorks :

Temel çizim komutlarından başlayarak kişinin öncelikle çizgi üzerindeki hakimiyeti geliştirmeye çalışılacak ve diğer çizim ve düzenleme komutları ile SolidWORKS öğretilecektir. Solidworks imalat sektörüne yönelik bütün tasarım uygulamalarına cevap verebilen bir programdır.

SolidWorks Eğitimin Aşamaları :

Kurs dönemi içerisinde Sketch, Features, Assembly, Drawing Modüllerinde eğitim verilecektir.

SolidWORKS KURSU (BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM - ÇİZİM)
(SKETCH) SKEÇ MODELLEME
 • Skeç Modelleme Ortamına Giriş
 • Skeç Ortamında Çalışma (Sketch Araç Çubuğu)
 • Line : Çizgi Çizimi
 • Araç Yöneticisinin Yardımı İle Çizim Yapılması
 • Çizgi Özelliklerinin Çizgi Oluşturulduktan Sonra Verilmesi
 • Bitişik Çizgilerin Oluşturulması
 • Araçtan Çıkmadan Çizimin Tamamlanması
 • Düz Çizgi Çiziminden Yay Çizmeye Geçiş
 • Çizgi aracının iptal edilmesi
 • Rectangle : Dikdörtgen Çizimi
 • Parallelogram : Paralelkenar Çizimi
 • Circle : Daire Çizimi
 • Perimeter Circle : Üç Noktadan Geçen Çember
 • Polygon : Çokgen Çizimi
 • Center Point Arc : Merkezden Yay Çizimi
 • Tangent Arc : Seçilen Çizgiye Teğet Yay Çizimi
 • 3 Point : Üç Noktadan Geçen Yay Çizimi
 • Ellipse : Elips Çizimi
 • Partial Ellipse : Elips Parçası
 • Parabola : Parabol Çizimi
 • Sketch Fillet : Köşe Yuvarlatma
 • Sketch Chamfer : Köşeye Pah Kırma
 • Centerline : Eksen Çizgisi Çizimi
 • Spline : Eğri Çizgisi
 • Split Entities : Çizgileri Bölme
 • Mirror Entities : Simetri Almak
 • Dynamic Mirror Entities : Simetrik Çizim
 • Scale Or Copy Entities : Skecin Öçeklendirilmesi
 • Offset Entities : Offset Entities
 • Trim : Budama
 • Power Trim : Çoklu Budama
 • Corner : Köşe Budama
 • Trim Away İnside : İç Kısımların Budanması
 • Trim Away Outside : Dış Kısımların Budanması
 • Trim To Closest : Klasik Budama İşlemi
 • Extend Entities : En Yakın Çizgiye Uzatma
 • Move : Çizgilerin Taşınması
 • Rotate Entities : Çizgilerin Döndürülmesi
 • Text : Yazı Yazma
 • Convert Entities : Kenar Yada Çizgi Çıkarma
 • İntersection Curve : Kesişim Çıkarma
 • Spline On Surface : Yüzey Üzerine Eğri Çizme
 • Face Curves : Yüzeyi Eğrilere Bölme
 • 3d Sketch : 3 Boyutlu Skeç
 • Sketch Triad : 3d Skecin Serbest Stil Düzenlemesi
 • Grid : Izgaranın Açıklaması Ve Izgara Ayarları
 • Linear Sketch Pattern : Doğrusal Çoğaltma
 • Circular Sketch Pattern : Dairesel Çoğaltma
Skeçlere Geometrik Kısıtlamaların Atanması Ve Görülmesi
 • Add Relations : Geometrik Kısıtlamaların Atanması
 • Fix : Sabitleme
 • Horizontal : Çizginin Yatay Konuma Getirilmesi
 • Vertical : Çizginin Dikey Konuma Getirilmesi
 • Merge : Birleştirme Kısıtlaması Atanması
 • Coincident : Çakışıklık Kısıtlaması Atanması
 • Collinear : Hizalama Kısıtlaması Atanması
 • Coradial : Dairesel Çakışıklık Kısıtlamasının Atanması
 • Parallel : Paralellik Kısıtlamasının Atanması
 • Perpendicular : Diklik Kısıtlamasının Atanması
 • Equal : Eşit Boy Kısıtlaması Atanması
 • Concentric : Dairelere Eşmerkezlik Kısıtlaması Atanması
 • Symmetric : Simetriklik Kısıtlaması Atanması
 • Pierce : 3D Çakıştırma
 • 3D Uzayda Kısıtlama
 • 3D Sketch Çakıştırma
 • Kısıtlama Hataları Ve Düzenlenmesi
 • Skeç Kısıtlamalarını Düzenlenmesi
Dimensionons/Relations Araç Çubuğu
 • Smart Dimension : Hızlı Ölçülendirme
 • Horizontal Dimension : Yatay Ölçülendirme
 • Vertical Dimension : Dikey Ölçülendirme
 • Ordinate Dimension : Koordinat Ölçülendirme
 • Horizontal Ordinate Dimension : Yatayda Koordinat Ölçülendirme
 • Vertical Ordinate Dimension : Dikeyde Koordinat Ölçülendirme
 • Autodimension : Otomatik Ölçülendirme
 • Fuly Defined Sketch : Skeci Tamamen Kısıtlama
(FEATURES) KATI MODELLEME
 • Solidworks Programında Katı Modelleme
 • Modelleme Sürecine Bir Bakış
 • Modellerin Oluşturulması
 • Exruded Boss/Base : Yükseklik Verme
 • Extruded Cut : Yükseklik Vererek Çıkarma
 • Revolved Boss/Base : Döndürerek Katı Model Oluşturma
 • Revolved Cut : Döndürerek Katı Modelden Çıkarma
 • Swept Boss/Base : Süpürerek Katı Model Oluşturma
 • Swept Cut : Süpürerek Katı Modelden Çıkarma
 • Lofted Boss/Base : Kesitler Arasını Doldurarak Katı Model Oluşturma
 • Tangent To Face Ve Curvarture To Face
 • Centerline Parameters, Thin Feature, Close Loft
 • Lofted Cut : Kesitler Arasını Doldurarak Katı Modelden Çıkarma
 • Thicken : Yüzeye Kalınlık Vererek Katı Model Oluşturma
 • Thickened Cut : Yüzeye Kalınlık Vererek Kesme
 • Cut With Surface : Katı Modelin Yüzeyle Kesilmesi
Modellerin Düzenlenmesi
 • Fillet : Yuvarlatma
 • Manual Fillet : Manuel Yuvarlatma
 • Fillet Type : Yuvarlatma Tipi
 • FilletXpert : Yuvarlatma Uzmanı
 • Chamfer : Pah Kırma
 • Sheel : Kabuk Oluşturma
 • Draft : Katı Model Yüzeylerine Açı Verilmesi
 • Mirror : Unsurun Ve Modelin Simetriğini Oluşturma
 • Rib : Destek Oluşturma
 • Scale : Modelin Ölçeklendirilmesi
 • Move Face : Yüzey Taşıma / Döndürme / Ofsetleme
 • Delete / Solid Surface : Yüzey Veya Katı Model Silme
 • Split : Katı Modelin Kesilmesi
 • Combine : Standart Katı Model Operasyonları
 • Join : Katı Modellerin Birleştirilmesi
 • Simple Hole : Basit Delik Delme
 • Hole Wizard : Sihirbaz İle Delik Delme
 • Move /Copy Bodies : Katı Veya Yüzey Modelin Taşınması Ve Döndürülmesi
 • İnsert Part : Dışarıdan Solidworks Modeli Çağırma
 • İmport Geometry : Dışarıdan Model Çağırma
 • Linear Pattern : Doğrusal Çoğaltma
 • Circular Pattern : Dairesel Çoğaltma
 • Curve Driven Pattern : Eğrisel Yörünge Boyunca Çoğaltma
 • Sketch Driven Pattern : Skeç Noktalarını Kullanarak Çoğaltma
 • Table Driven Pattern : Tablo Değerini Kullanarak Çoğaltma
 • Fiil Pattern : Seçilen Alanı Dolduracak Şekilde Çoğaltma
 • Wrap : Yansıtma
 • Dome : Şişirme Yada Çökerme
 • Freefrom : Serbest Sitil Yüzey Modelleme
 • Shape : Katı Model Yüzeyinin Skeç Elemanlarına Uydurarak Şekilsel Deformasyon
 • Shape : Esnek Şekilsel Deformasyon
 • İndent : Modele Baskı Yapılması
 • Deform : Deformasyon
 • Plane : Düzlem Atama
 • Axis : Eksen Atama
 • Coordinate System : Koordinat Sistemi Atama
 • Point : Nokta Oluşturma
(ASSEMBLY) MONTAJ MODELLEM
 • Solidworks ile Montaj Modelleme
 • İnsert Component : Montaj Sayfasına Parçaların Eklenmesi
 • Mate : Montaj İlişkilerinin Atanması
 • İleri Düzey Birleştirmeler
 • Move Component : Montaj Parçalarının Taşınması
 • Taşıma Esnasında Birleşmelerin Atanması
 • Taşıma Esnasında Çarpışmaların Yakalanması
 • Taşıma Esnasında Fiziksel Dinamiklerin Aktifleştirilmesi
 • Taşıma Esnasında Mesafe Ölçümü
 • Rotate Component : Montaj Parçalarının Döndürülmesi
 • Parçanın Sabitlenmesi veya Serbest Bırakılması
 • No External References : Dışsal Referanslar
 • New Part : Montaj Sayfasına Boş Parça Eklenmesi
 • New Assembly : Montaj Sayfasına Alt Montaj Eklenmesi
 • Alt Montaj Grubunun Aktifleşmesi
 • Edit Component : Montaj Bileşenlerinin Düzenlenmesi
 • Assembly Transperency : Düzenleme Esnasında Diğer Parçaların Durumu
 • Large Assembly Mode : Geniş Montaj Modu
 • Hide Show Component : Montaj Bileşeninin Saklanması Ve Gösterilmesi
 • Change Transperency : Montaj Bileşeninin Şeffaflaştırılması
 • Change Suppression State : Model Durumunun Değiştirilmesi
 • İnterference Detection : İç İçe Geçmelerin Bulunması
 • Replace Components : Montajdaki Bir Parçanın Başka Bir Parça İle Değiştirilmesi
 • Exploded View : Montajdan Patlatılmış Görünüş Oluşturması
 • Exploded Line : Patlatma Yollarının Çizdirilmesi
 • Smart Fastener : Birleştirme Elemanlarının Otomatik Atanması
(SIMULATION) ANİMASYON VE SİMULASYON OLUŞTURMA
 • Solidworks Yazılımında Animasyon Ve Simulasyon
 • Linear Motor : Parçaya Doğrusal Hareketin Verilmesi
 • Rotary Motor : Parçaya Dönme Hareketinin Verilmesi
 • Linear Spring : Parçalar Arasına Yay Uygulanması
 • Gravity : Parçaya Yer Çekimi Kuvveti Uygulanması
 • Animasyonların Oluşturulaması Ve Kaydedilmesi
 • Animasyon Eklenmesi Ve Adının Değiştirilmesi
 • Animasyon Araçları
 • Animation Wizard : Animasyonların Oluşturulması
 • Rotate Model : Dönme Animasyonu
 • Explode : Demontaj Animasyonu
 • Collapse : Montaj Animasyonu
 • Pysical Simulation : Simulasyonun Animasyona Dönüştürülmesi
 • Serbest Animasyon Oluşturulması
 • Esnek Simulasyon
 • Save : Animasyonların Videoya Dönüştürülmesi
(DRAWING) TEKNIK RESIM OLUŞTURULMASI
 • Teknik Resim Çalışma Sayfası
 • Teknik Resim Dökümanının Açılması
 • Teknik Resim Kağıtları Ve Kağıt Özellikleri
 • Kullanıcı Anteti Oluşturma Ve Kaydetme
 • Teknik Resim Özellikleri
 • Görünüşlerin Oluşturulmasi
 • Model View : Modelden Görünüş Alınması
 • Projected View : Yan Görünüşlerin Oluşturulması
 • Görünüşlerin Taşınması Ve Hizalanması
 • Auxilary View : Yardımcı Görünüş Oluşturma
 • Section View : Kesit Görünüş Oluşturma
 • Kesit Çizgisinin Değiştirilmesi
 • Kaplanmış Kesit Görünüşler
 • Montajdan Kesit Alınması
 • Tarama Çizgilerinin Özellikleri
 • Alligned Section View : Döndürülmüş Kesit Görünüş Oluşturma
 • Detail View : Detay Görünüş Oluşturma
 • Relative View : Göreceli Görünüş Oluşturma
 • Relative View : Standart Üç Görünüşün Oluşturulması
 • Broken Out View : Kısmi Kesit Alma
 • Break : Görünüşün Kırpılması
 • Break : Görünüşün Koparılması
 • Empty View : Alternatif Pozisyon Oluşturma
 • Predefined View : Ön Tanımlanmış Görünüşler
 • Sac Ürünlerden Açılım Görünüş Alma
 • 3D Modellerden Görünüş Alınması
 • Görünüşlerin Ölçülendirilmesi
 • Smart Dimension : Kullanıcı Ölçülendirmesi
 • Model İtems : Unsura Göre Ölçülendirme
 • Autodimension : Otomatik Ölçülendirme
 • Note : Not Ekleme
 • Speel Checker : Notların Dilbilgisi Taraması
 • Balloon : Balon Ekleme
 • Autoballoon : Otomatik Balon Ekleme
 • Surface Finish : Yüzey İşleme İşareti
 • Weld Symbol : Kaynak Sembolü
 • Geometric Tolerance : Geometrik Toleranslar
 • Datum Feature : Geometrik Tolerans İçin Referans Tanımlama
 • Datum Feature : Geometrik Tolerans İçin Hedef Tanımlama
 • Hole Callout : Delik Ölçülerinin Verilmesi
 • Revision Symbol : Revision Symbol
 • Area Hatch / Fiil : Alan Doldurma Ve Tarama
 • Center Mark : Deliklerin Merkezine Eksen Yerleştirilmesi
 • Centerline : Eksen Yerleştirilmesi
 • Centerpillar : Kaynak Gösterimi
 • End Treatment : Dolu Kaynak Gösterimi
 • Cosmetic Tthread : Vida Gösterimi
SolidWorks Faydaları :

Profosyonel anlamda kullanılan Solidworks ile sektörde çok çeşitli alanlarda iş olanağı sağladığı gibi özgün tasarımlarda yapmanıza olanak verir. Program yapısı gereği hızlı ve kesin çözümler üretmek açısından önemli avantajlar sağlar. Genel tasarım bilgisi ve Solidworks kullanımı birleştiği zaman iş taleplerine katılım sağlamak daha kolay hale gelecektir.

Bilkey Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası :

Öğrencilere Müjde Eğitime Destek İndirim Kampanya Eğitimleri ; Emlak Danışmanlığı Kursu, AutoCAD Kursu, SolidWORKS Kursu, CNC Torna Kursu, CNC Freze Kursu, CADCAM-CNC Kursu, Bilgisayar İşletmenliği Kursu, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Hızlı Yazma Kursu, Grafik Tasarım Kursu, Web Tasarım Kursu, Web Yazılım Kursu, SEO, 3D Görsel Mimari Modelleme, C ve C++ Programlama"

Bilkey Eğitim Kurumlarından Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası İstanbul Anadolu yakasında Gebzede, Tuzlada, Sultanbeylide, Kurtköyde, Kartalda, Maltepede, Küçükyalıda, Bostancıda, Ataşehirde, Ümraniyede, Üsküdarda, Kadıköyde ve Pendikte okuyan ve bu semtlerde ikamet eden bütün (İlköğretim, Lise, Meslek Yüksek Okulu, Açık Öğretim ve Üniversite) Öğrencilere "Eğitime Destek İndirim" Kampanyamız devam etmektedir.

MEB Onaylı AutoCAD Kursu, SolidWorks Kursu, CNC-CAD/CAM Kursu, Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu, Freze Kursu, Bilgisayar Destekli Tasarım Çizim Programı

CADCAM ve CNC KURSU

CADCAM ve CNC Uzmanlığı Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik.....

Autocad Kursu; Makina, İnşaat, Harita, Elektrik, Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Teknik çizim işi ile uğraşa

AutoCAD 2D3D KURSU

AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri

SolidWORKS KURSU

Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

Pendik Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu Pendikde, Freze Kursu Pendikte, Torna Freze Kursları, Cnc Kursu, Eğitimi, Dersi, Bilkey Bilişim Kursu Pendik istanbul

CNC Programlama KURSU

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

Cnc Torna Kursu | Bilkey Cnc Programlama Kursları Pendik

CNC Torna KURSU

Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

Pendik Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu Pendikde, Freze Kursu Pendikte, Torna Freze Kursları, Cnc Kursu, Eğitimi, Dersi, Bilkey Bilişim Kursu Pendik istanbul

CNC Freze KURSU

İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahip...

CAM ile CNC G Code

CAM ile CNC G Code

Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik çizimler artık özel bilgisayar programları saye...

3D Kursu; Üç boyutlu modelleme ile çalışan veya çalışacak olan tüm teknik ressam, mimar, mühendis, tasarımcılara yönelik bir eğitim paketidir.

İNŞAAT MİMARİ TASARIM

İnşaat - Mimari Tasarım Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi üç boyutlu tasarım konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında ...

M.E.B Onaylı Emlak Sertifika Kursu; Emlak ,Gayrimenkul danışmanlığı, mortgage , emlak kursu, pendik emlak sertifikası

EMLAKÇILIK KURSU (MEB)

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU (MEB ONAYLI KURS BİTİRME BELGESİ) ; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Tip Yönetmeliği, 05.05...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

M.E.B Onaylı Sertifika Kariyer Yetkinliği Belgesine sahip olmak isteyen uzmanlar; AutoCAD, SolidWorks, CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, İleri Excel ve Access,
HIZLI YAZMA KLAVYE KURSU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişme hızına ayak uydurmakta güçlük çektiğimiz günümüz bilgi çağında, bilgisayar kullanımı bir hayli yaygınlaşmış, iht...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU

Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı : Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geç...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
C PROGRAMLAMA KURSU

C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
BİLKEY KURS BİLGİLENDİRME FORMU
 Güvenlik Kodu
ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU
  Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
 Konum: (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)