BİLKEY BİLİŞİM KURSU

  JAVA PROGRAMLAMA KURSU

HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK ÖZEL BİREBİR YÜZ YÜZE ÖRGÜN BİR EĞİTİM
 • Özel Birebir Yüz Yüze Örgün VIP Eğitim
 • Uzaktan VIP Online CANLI (SENKRON) 1'E 1 KURS
 • Kurumsal ve Bireysel Uzaktan Eğitim ile Canlı Ders
 • Özel VIP Birebir Kurs veya VIP Grup Kurs, Kurumsal VIP Eğitimler, Bireysel VIP Eğitimler
 • Özel birebir yüz yüze örgün bir eğitim ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat bilgisi için; Randevu alarak, kurumumuzda yüz yüze görüşmek için sizleri bekliyoruz.
 • Randevu Günleri : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar
 • Uzaktan online canlı özel 1'e 1 kurs için; Whatsapp üzerinden veya telefondan bilgi alabilirsiniz.
 •   JAVA KURSU EĞİTİM İÇERİĞİ

  Java Programlama Kursun Amaçı: Java programlama ile yeni tanışacaklar ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen programcılar, veya özel ders almak isteyenlere yönelik bir programdır. Herhangi bir programlama dilini bilmek ve tasarım gücüne sahip olmak eğitimin daha verimli olmasını sağlayacaktı

  Java Eğitiminin Gereksinimler : Internet ortamında çalışan appletler ve ileri düzeyde program geliştirmek isteyenler için. Programlama dilini sevmeleri veya Programlama mantığını öğrenmeye meraklı olmaları gerekmektedir. Katılımcılara Farklı yazılım projesi uygulamaları ile katılımcılara programlama ve program yazma mantığını öğrenmiş olacaksınız.

  • Java Programlama Kursu - Java'ya Giriş; Java'nın İnternet İçin Önemi
  • Java Programlama Kursu - Java Applet'leri ve Uygulamaları
  • Java Programlama Kursu - Güvenlik Taşınabilirlik Java'nın Büyüsü : Bytecode, Java'nın Belirleyici Özellikleri
  • Java Programlama Kursu - Basit Nesne Yönelimli, Sağlam Çok Kanallı
  • Java Programlama Kursu - Mimariden Bağımsız Yorumlanmış ve Yüksek Performanslı Dağıtık Dinamik, Süregelen Devrim
  • Java Programlama Kursu - Java'ya Genel Bir Bakış
  • Java Programlama Kursu - Nesne Yönelimli Programlama, İki Model Özetleme OOP'nin Üç Prensibi
  • Java Programlama Kursu - İlk Basit Program Programın Kaydedilmesi, Programın Derlenmesi
  • Java Programlama Kursu - İlk Programa Daha Yakından Bir Bakış, İkinci Kısa Program, İki Kontrol İfadesi if ifadesi
  • Java Programlama Kursu - for döngüsü, Kod Bloklarının Kullanımı Sözcüksel Konular Boşluk Tanımlayıcılar,
  • Java Programlama Kursu - Literaller Açıklamalar, Ayırıcılar, Java Anahtar Sözcükleri, Java Sınıf Kütüphaneleri
  • Java Programlama Kursu - Veri Tipleri, Değişkenler ve Diziler; Java Sıkı Tip Denetimli Bir Dildir
  • Java Programlama Kursu - Basit Tipler, Tamsayılar, byte, short, int, long,
  • Java Programlama Kursu - Kayan Noktalı Tipler, float, double, Karakterler, Mantıksal Tipler
  • Java Programlama Kursu - Literallere Daha Yakından Bakış, Tamsayı Literaller,
  • Java Programlama Kursu - Kayan Noktalı Literaller, Mantıksal Literaller, Karakter Literaller, Karakter Katarı Literaller
  • Java Programlama Kursu - Değişkenler Bir Değişken Deklare Etmek, Dinamik İlk Değer Ataması
  • Java Programlama Kursu - Değişkenlerin Kapsamı ve Yaşam Süresi, Tip Dönüşümü ve Ataması
  • Java Programlama Kursu - Java'nın Otomatik Dönüşümleri, Uyumsuz Tiplerin Tip Ataması
  • Java Programlama Kursu - Deyimlerde Otomatik Tip Yükseltmesi, Tip Yükseltme Kuralları
  • Java Programlama Kursu - Diziler; Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler
  • Java Programlama Kursu - Alternatif Bir Dizi Deklarasyonu, Sözdizimi Karakter Katarları
  • Java Programlama Kursu - Operatörler; Aritmetik Operatörler, Temel Aritmetik Operatörler
  • Java Programlama Kursu - Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörleri, Artırma ve Eksiltme, Bit Tabanlı Operatörler
  • Java Programlama Kursu - Bit Tabanlı Mantıksal Operatörler, Sola Kaydırma, Sağa Kaydırma, İşaretsiz Sağa Kaydırma
  • Java Programlama Kursu - Bit Tabanlı Operatör Atamaları, İlişkisel Operatörler, Boolean Mantıksal Operatörler
  • Java Programlama Kursu - Kısa Devre Mantıksal Operatörler, Atama Operatörü, Operatör Önceliği Parantezleri Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - Kontrol İfadeleri; Java'nın Seçim İfadeleri, if, switch, İterasyon İfadeleri
  • Java Programlama Kursu - While, do-while, for, Bazı for Döngüsü Varyasyonları, İç İçe Yerleşmiş Döngüler
  • Java Programlama Kursu - Sıçrama İfadeleri, break Kullanımı, continue Kullanımı, return
  • Java Programlama Kursu - Sınıfların Tanıtımı; Sınıf Temelleri, Sınıfın Genel Biçimi, Basit Bir Sınıf
  • Java Programlama Kursu - Nesnelerin Deklarasyonu, new Operatörüne Daha Yakın Bir Bakış
  • Java Programlama Kursu - Nesne Referans Değişkenlerine Atama Yapmak, Metotlara Giriş, Box Sınıfına Bir Metot Eklemek
  • Java Programlama Kursu - Değer Döndürmek Parametre Alan Bir Metot Ekleme, Yapılandırıcılar
  • Java Programlama Kursu - Parametreli Yapılandırıcılar, this Anahtar Sözcüğü, Örnek Değişken Gizleme
  • Java Programlama Kursu - Artık Toplama, finalize() Metodu Yığın Sınıfı
  • Java Programlama Kursu - Metot ve Sınıflara Daha Yakın Bir Bakış; Metotları Aşırı Yüklemek
  • Java Programlama Kursu - Yapılandırıcıların Aşırı Yüklenmesi, Nesneleri Parametre Olarak Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - Argüman Aktarmaya Daha Yakından Bir Bakış Nesne Döndürmek Yinelenme Erişim Kontrolüne
  • Java Programlama Kursu - Giriş static Anahtar Sözcüğü, final Anahtar Sözcüğü, Dizilere Dönüş
  • Java Programlama Kursu - İç İçe Yerleşmiş ve İç Sınıflar String Sınıfına Giriş
  • Java Programlama Kursu - Komut Satırı Argümanlarının Kullanımı
  • Java Programlama Kursu - Kalıtım Kalıtımın Temelleri
  • Java Programlama Kursu - Üye Erişimi ve Kalıtım Daha Pratik Bir Örnek
  • Java Programlama Kursu - Bir Üst Sınıf Değişkeni, Bir Alt Sınıf Nesnesine Başvurabilir
  • Java Programlama Kursu - Super Kullanımı, Üst Sınıf Yapılandırıcılarını Çağırmak İçin super Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - super'in İkinci Bir Kullanımı Çok Seviyeli Bir Hiyerarşi Oluşturmak
  • Java Programlama Kursu - Yapılandırıcıların Çağrılma Sırası Metodu Geçersiz Kılmak
  • Java Programlama Kursu - Dinamik Metot Göndermesi, Özet Sınıfları Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - Final'in Kalıtımla Kullanılması, Geçersiz Kılmayı Önlemek İçin final Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - Kalıtımı Önlemek Korumak İçin final Kullanmak Object Sınıfı
  • Java Programlama Kursu - Paketler ve Arabirimler; Paketler Paket Tanımlamak
  • Java Programlama Kursu - Paketleri Bulmak, ve CLASSPATH Kısa Bir Paket Örneği
  • Java Programlama Kursu - Erişim Koruması Bir Erişim Örneği Paketlerin Alınması
  • Java Programlama Kursu - Arabirimler Bir Arabirim Tanımlamak
  • Java Programlama Kursu - Arabirimlerin Uygulanması Kısmi Uygulamalar Arabirimleri Uygulamak
  • Java Programlama Kursu - Arabirimlerdeki Değişkenler Arabirimler Genişletilebilir
  • Java Programlama Kursu - İstisna Yönetimi İstisna Yönetiminin Temelleri
  • Java Programlama Kursu - İstisna Tipleri Yakalanmayan İstisnalar
  • Java Programlama Kursu - Try ve catch Kullanımı, Bir İstisnanın Açıklamasını Gösterme
  • Java Programlama Kursu - Birden Çok catch Cümleciği, İç İçe Yerleştirilmiş try İfadeleri
  • Java Programlama Kursu - throw throws finally Java'nın Yerleşik İstisnaları
  • Java Programlama Kursu - Kendi İstisna Alt Sınıflarınızı Oluşturmak
  • Java Programlama Kursu - Zincirleme İstisnalar, İstisnaları Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - Çok Kanallı Programlama; Java Kanal Modeli
  • Java Programlama Kursu - Kanal Öncelikleri Senkronizasyon Mesajlaşma
  • Java Programlama Kursu - Thread Sınıfı ve Runnable Arabirimi
  • Java Programlama Kursu - Ana Kanal Bir Kanal Oluşturmak Runnable'ı Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - Kanalı Genişletmek Bir Yaklaşımı Seçmek Birden Çok Kanal Oluşturmak
  • Java Programlama Kursu - isAlive() ve join() Kullanımı Kanal Öncelikleri Senkronizasyon Senkronize Metotları Kullanmak
  • Java Programlama Kursu - Synchronized İfadesi Kanallar Arası İletişim Çıkmaz Kanalları Askıya Almak
  • Java Programlama Kursu - Devam Ettirmek ve Durdurmak Java 1.1 ve Öncesini Kullanarak Kanalların Askıya Alınması
  • Java Programlama Kursu - Devam Ettirilmesi ve Durdurulması Java 2 Kullanarak Kanalların Askıya Alınması
  • Java Programlama Kursu - Devam Ettirilmesi ve Durdurulması Çok Kanallılığın Kullanımı

  Java Kursun Faydaları : Internet üzerinde elektronik ticaret yapabilmek ve internet ortamında çalışacak ileri düzeyde program yazmak, tasarlamak ve bilişim dünyasında programcı olarak çalışmak.


  excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
  İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

  İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

  web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
  WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

  Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı: Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geçt...

  Mikro Kursu ile Stok Kartı Açma, Cari Hesap İşlemleri, İrsaliye Modülü, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Çek Senet işlemleri ve Raporlama işlemleri gösterilir.
  Mikro Ön Muhasebe Kursu

  Mikro Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanla...

  cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

  CNC Torna KURSU

  Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

  cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc eğitim

  CNC Programlama KURSU

  Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

  Eta Ön Muhasebe Kursu; Eta V.8 SQL Programını tüm detayları ile öğrenmek isteyen kişiler içindir.
  Eta Ön Muhasebe Kursu

  Eta Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar ...

  genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
  ETA SQL-AKINSOFT-MİKRO-PARAŞÜT ÖN MUHASEBE KURSU

  Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

  Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri
  SolidWorks KURSU

  Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

  autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

  AutoCAD 2D3D KURSU

  AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

  C# Programlama Kursu; C# Programlama Kursu diğer eğitim kurumlarının aksine sizlere temel seviyede eğitim vermez. Sizleri sektöre hazır hale getirecek alt yapıyı sizlere verdikten sonra proje sistemi ile sizleri tecrübelendirir.
  C# Programlama Kursu

  Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların ...

  cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

  CNC Freze KURSU

  İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahipti...

  pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
  BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU

  Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

  Php Programlama Kursu Kurtköy Pendik,Temel HTML bilgisi olan, bir web sitesini tasarlayıp internette yayına vermeyi bilen herkes php web programlama ( Php Mysql Sql ) kurslarımıza katılabilir.
  Php Programlama Kursu

  PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları...

  Temel programlama kavramlarını günlük hayattan örneklerle ve çocukların anlayabileceği pedagojik yaklaşımla anlatıyor.
  PYTHON PROGRAMLAMA KURSU

  Çocukların programlama öğrenme merakını gidermek ve onlara programlamanın temellerini Python diliyle programlamayı kavratmak. Ülkemizin genç beyinleri programlama dünyasına ilk adıml...

  sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
  C PROGRAMLAMA KURSU

  C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

  • Bilkey Bilişim Kursu'nu siz de takip ediniz !
  Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
  KAMPANYA BİLGİLENDİRME FORMU
   Kod
  BİLKEY BİLİŞİM KURSU
    Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
   Harita Konum
  (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)
  Bilkey WhatsApp Canlı Destek