BİLKEY BİLİŞİM KURSU

  BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU : ETA SQL - MİKRO - LOGO - LUCA - AKINSOFT - PARAŞÜT

HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK ÖZEL BİREBİR YÜZ YÜZE ÖRGÜN BİR EĞİTİM
 • Özel Birebir Yüz Yüze Örgün VIP Eğitim
 • Uzaktan VIP Online CANLI (SENKRON) 1'E 1 KURS
 • Kurumsal ve Bireysel Uzaktan Eğitim ile Canlı Ders
 • Özel VIP Birebir Kurs veya VIP Grup Kurs, Kurumsal VIP Eğitimler, Bireysel VIP Eğitimler
 • Özel birebir yüz yüze örgün bir eğitim ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat bilgisi için; Randevu alarak, kurumumuzda yüz yüze görüşmek için sizleri bekliyoruz.
 • Randevu Günleri : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar
 • Uzaktan online canlı özel 1'e 1 kurs için; Whatsapp üzerinden veya telefondan bilgi alabilirsiniz.
 •   BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU EĞİTİM İÇERİĞİ

  Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı :

  Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar içindir. Dolayısıyla herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur. Temel bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimin Faydaları :

  Ön Muhasebe departmanı her işletmede muhakkak bulunması gereken bir departmandır.

  BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU
  Ticari Muhasebe Programları (SQL Veritabanı)
  ETA SQL - LOGO - MİKRO - LUCA - AKINSOFT - PARAŞÜT
  Genel Muhasebe Kursu
  Ön Muhasebe Kursu
  Genel Muhasebe Eğitim Müfredatı;
  • Genel Muhasebe Muhasebe Nedir?
  • Genel Muhasebe'de Kimler Defter Tutmak Zorundadır
  • Genel Muhasebe'de Hesap Yönetimi
  • Genel Muhasebe'de Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbestlik
  • Genel Muhasebe'de Defter Tutma Bakımından Tüccarlar
  • Genel Muhasebe'de Birinci Sınıf Tüccarlar
  • Genel Muhasebe'de İkinci Sınıf Tüccarlar
  • Genel Muhasebe'de Sınıf Değiştirme
  • Genel Muhasebe'de Bilanço Esnasına Göre Tutulacak Defterler, Defterlerin Tasdiki ve Tasdik Zamanı ile Defter Tutma Kuralları
  • Genel Muhasebe'de Bilanço Esnasına Göre Tutulacak Defterler
  • Genel Muhasebe'de Faaliyet Türüne Bağlı Olarak Tasdiki Zorunlu Defterler
  • Genel Muhasebe'de Bilanço Esnasına Göre Tutulan Defterlerin Tasdik Zamanı
  • Genel Muhasebe'de Bilanço Esnasına Göre Defter Tutma Kuralları
  • Genel Muhasebe'de İşletme Hesabı Esnasına Göre Tutulacak Defterlerin Yapısı, Defterin Tasdiki Ve Tasdik Zamanı
  • Genel Muhasebe'de Muhasebede Kullanılan Fişler : Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Mahsup Fişi
  • Genel Muhasebe'de Muhasebede Kullanılan Belgeler
  • Genel Muhasebe'de Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Belgelerden Bazıları
  • Genel Muhasebe'de Belgelerin Tasdiki
  • Genel Muhasebe'de Muhasebe Hesap Kavramı, Şekli, İşleyişi ve Kayıt Yöntemleri
  • Genel Muhasebe'de Hesap Kavramı
  • Genel Muhasebe'de Hesaplara Kayıt Yöntemleri
  • Genel Muhasebe'de Basit Kayıt Yöntemi (Tek Taraflı Kayıt Yöntemi)
  • Genel Muhasebe'de İki Taraflı Kayıt Yöntemi (Çift Taraflı Kayıt Yöntemi)
  • Genel Muhasebe'de Beyannameler
  • Genel Muhasebe'de Beyanname Hakkında Genel Bilgiler
  • Genel Muhasebe'de Beyanname Çeşitleri
  • Genel Muhasebe'de Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları
  • Genel Muhasebe'de Tek Düzen hesap çerçevesi
  • Genel Muhasebe'de Temel Mali Tablolar
  • Genel Muhasebe'de Mali Tabloların Amaçları
  • Genel Muhasebe'de Bilançonun Tanımı ve Niteliği
  • Genel Muhasebe'de Gelir Tablosu Tanımı ve Niteliği
  • Ön Muhasebe'de Muhasebe Süreci
  1. Ticari Muhasebe Paket Programları (ETA SQL)
  ETA SQL Sistem İşlemleri
  • Eta sql'de Şirket Açma
  • Eta sql'de Şirket Açma sırasında uyulması gereken kurallar
  • Eta sql'de Kullanıcı Kartı Tanımlama
  • Eta sql'de Kullanıcı Kartında İlk Şirketi belirleme
  • Eta sql'de Yetki Tanımlamaları
  • Eta sql'de Fiş Tip Tanımlamaları
  • Eta sql'de Yazıcı Tanımları
  • Eta sql'de Programın Çalıştırılması
  • Eta sql'de Kullanıcı adı ve şifresinin girilmesi
  • Eta sql'de Kullanıcı Adına Bağlı İlk Şirketi Ekrana gelmesi / dönem değişikliği / dönem seçme
  • Eta sql'de Ana Menü Penceresinin İncelenmesi
  • Eta sql'de Ana menüden şirket şecçimi penceresine dönüş
  • Eta sql'de Ana menüden kullanıcı penceresine dönüş
  • Eta sql'de Hızlı Ulaşım, Modüller İçersinde Kısayol Tanımları
  ETA SQL Stok
  • Eta sql'de Stok Kartların oluşturulması
  • Eta sql'de Stok Kartlarında : gelişmiş sahalar, sınırsız fiyat girme, depo takibi
  • Eta sql'de Stok kaydı kartı sonrasında detay bilgi penceresinin incelemesi
  • Eta sql'de Stok Kartına Not sayfası ile istenilen özelikte ve genişlikte ek bilgi yazabilme
  • Eta sql'de Stok Kartı Arama Kıstasları
  • Eta sql'de Stok Kartında çok amaçlı muhasebe entegrasyon tanımlarının yapılması
  • Eta sql'de Stok Kartlarına ait devir değerlerinin yeni fiş / devir fiş seçeneği ile girilmesi
  • Eta sql'de Alış, Satış, Sayım ve Sayım fark Fiş girişleri
  • Eta sql'de Raporların Excel bağlantısı, E-mail gönderme
  • Eta sql'de Raporlarda Sıralama
  • Eta sql'de Raporlarda Saha boylarında yukarı aşağı taşıma ve kaydedebilme
  • Eta sql'de Servis Bölümünde Fiş, Fiyat Saha, Birim ve başlık tanımlarının yapılması
  • Eta sql'de Fiş Tip tanımları
  • Eta sql'de Şirket Bilgileri Bölümünde Stok Kod Değişikliği
  ETA SQL Cari
  • Eta sql'de Cari Kartların oluşturulması
  • Eta sql'de Cari Kartlarında : gelişmiş sahalar
  • Eta sql'de Cari Kartı kaydı sonrası detay bilgi penceresinin incelemesi
  • Eta sql'de Cari Kartına Not sayfası ile istenen özelikte ve genişlikte ek bilgi yazabilme
  • Eta sql'de Cari Kartı arama kıstasları
  • Eta sql'de Carı Kartında çok amaçlı muhasebe entegrasyon tanımlarının yapılması
  • Eta sql'de Cari kartlarına ait devir değerlerinin yeni fiş / devir fişi girilmesi
  • Eta sql'de Cari Tahsil, Tediye ve Mahsup Fiş girişleri ve Viran fişi
  • Eta sql'de Raporların Excel bağlantısı, E-mail gönderme
  • Eta sql'de Raporlarda Sıralama
  • Eta sql'de Raporlarda Saha Boylarında yukarı ve aşağı taşıma ve kaydedebilme
  • Eta sql'de Servis bölümünde Fiş Saha ve evrak no tanımlama
  • Eta sql'de Şirket bilgileri bölümünden Cari kod Değişikliği
  ETA SQL Fatura
  • Eta sql'de Fatura Modülün incelenmesi
  • Eta sql'de Fatura Fiş Tiplerinin gösterilmesi
  • Eta sql'de Yeni Fatura Oluşturma
  • Eta sql'de Fatura Girişi
  • Eta sql'de Fatura Kaydı sırasında ekrana gelen muhasebe fişi üzerinde değişiklik
  • Eta sql'de Kullanıcısının tuş kullanımı ve işleyiş açısından adaptasyonu bağlantı bilgi pencerelerinin incelemesi
  • Eta sql'de Eski Faturalar üzerinde işlemler
  • Eta sql'de Fatura Fiş Kalemlerine ait sahaların kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve sıralanması
  • Eta sql'de Fiş Saha tanımlamalarının tüm modüllerde servis modüllünde yapabildiği
  ETA SQL Entegrasyon
  • Eta sql'de Entegrasyon tanımlarında fatura fiş tiplerine göre entegrasyon işlemlerin yapılması
  • Eta sql'de Stok Cari kartlarındaki bağlantı sayfalarının gösterilmesi
  ETA SQL İrsaliye
  • Eta sql'de İrsaliye Modülünün çalıştırılması
  • Eta sql'de Yeni irsaliye kaydı
  • Eta sql'de Eski irsaliyenin faturalaştırılması
  • Eta sql'de Tekli ve Toplu Faturalama işlemleri
  ETA SQL Sipariş
  • Eta sql'de Sipariş modülünün çalıştırılması
  • Eta sql'de Satış Açma ve kapama kavramlarının açıklaması
  • Eta sql'de Yeni Sipariş açma işleminin yapılması
  • Eta sql'de Satış Kapama ile tüm siparişlerin veya belirlenen siparişlerdeki istenen kalemlerin kapatılabilmesi özeliğinin gösterilmesi
  • Eta sql'de Siparişten irsaliye ve fatura oluşturma toplu faturalama işlemlerin in gösterilmesi
  ETA SQL Kasa
  • Eta sql'de Kasa modülünün çalıştırılması
  • Eta sql'de Yeni kasa kartlarının açılması
  • Eta sql'de Kasa açılış tutarlarının yeni fiş /devir fişi ekranında girilmesi
  • Eta sql'de Tahsil, Tediye, Mahsup ve Virman Fişleri
  ETA SQL Banka
  • Eta sql'de Banka kartların açılması
  • Eta sql'de Banka devir tutarlarının yeni fiş devir fişi ekranında girilmesi
  • Eta sql'de Banka (nakit yatan ) hareketlerine ait örnek fiş girişi yapılması
  • Eta sql'de Tahsil, Tediye, Mahsup ve Virman Fişleri
  ETA SQL Çek / Senet
  • Eta sql'de Çek/Senet modülünün çalıştırılması
  • Eta sql'de Çek/Senet başlangıç noktası
  • Eta sql'de Senet hareketi menusunda yapılması gerektiği
  • Eta sql'de Müşteri Çek Girişi
  • Eta sql'de Müşteri Çekinin Satıcıya Bankaya Ciro Edilmesi
  • Eta sql'de İade İşlemleri
  • Eta sql'de Firma Çeki İşlemleri
  • Eta sql'de Entegrasyon tanımlarının serviste pozisyon tanımları bölümünde yapılması gerektiği
  ETA SQL Muhasebe
  • Eta sql'de Muhasebe Mödülüunun çalıştırılması
  • Eta sql'de Yeni Grup ve muavin hesapların açılması
  • Eta sql'de Hesap tiplerinin belirlenmesi
  • Eta sql'de Açılış Fişlerinin Düzenlenmesi
  • Eta sql'de Yeni fiş bölümünde mahsup tahsil ve tediye fişlerine ait girişlerin yapılması
  • Eta sql'de Fiş listesi ,Yevmiye dökümlerinin alınması
  • Eta sql'de Mizan Raporu üzerinde işlemler
  • Eta sql'de Hesap seviyesi örnekleri
  • Eta sql'de Excel aktarım
  2. Ticari Muhasebe Paket Programları Paraşüt
  • Paraşüt Paket Program Modülleri
  Paraşüt Kasa Modülü
  • Paraşüt Kasa Modülü Kullanımı
  • Paraşüt Kasa İşlemleri
  • Paraşüt Kasa Modülü Çalışması
  Paraşüt Cari Modülü
  • Paraşüt Cari Hesap Kartları
  • Paraşüt Cari Hesap Diğer Bilgiler Sayfası
  Paraşüt Stok Modülü
  • Paraşüt Stok Modülü Çalışması
  Paraşüt Fatura Modülü
  • Paraşüt Fatura Modülüne Giriş ve Genel Görünüm
  • Paraşüt Fatura Genel Bilgileri
  Paraşüt Çek/Senet Modülü
  • Paraşüt Çek/Senet Modülü Bazı Özellikleri
  3. Ticari Muhasebe Paket Programları (MİKRO)
  MİKRO MUHASEBE PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ
  Mikro Stok Yönetimi
  • Mikro Kartlar ve Reçeteler
  • Mikro Stok Envanter Raporları
  • Mikro Stok Ekstre Raporları
  Mikro Hizmet ve Masraf Yönetimi
  • Mikro Masraf ve Hizmet Kartları
  • Mikro Alınan Hizmet Faturaları
  • Mirko Raporlar
  Mikro Satın alma Yönetimi
  • Mikro Satınalma Faturaları
  • Mikro Satınalma İade Faturaları
  • Mikro Gider Faturaları
  • Mikro Alış Fatura Raporları
  Mikro Satış Yönetimi
  • Mikro Satış Faturaları
  • Mikro Satıştan İade Faturaları
  • Mikro Satış Fatura Raporları
  Mikro Banka Tanıtım Kartları
  • Mikro Banka Gelen Havale İşlemleri
  • Mikro Banka Gönderilen Havale İşlemleri
  • Mikro Bankadan Kasaya Para Yatırma İşlemleri
  • Mikro Kasadan Bankaya Para Yatırma İşlemleri
  • Mikro Banka Hesap Ekstreleri ve Raporları
  Mikro Kasa Tanıtım Kartları
  • Mikro Kasa Tahsil işlemleri(Nakit Tahsilat)
  • Mikro Kasa Tediye İşlemleri(Nakit Ödeme)
  • Mikro Kasadan Senet Ödeme İşlemleri
  • Mikro Kasadan Senet Tahsilat İşlemleri
  • Mikro Kasa hareket Raporları ve Ekstreleri
  Mikro Cari Hesap Tanıtım Kartları
  • Mikro Cari Bakiye Raporları
  • Mikro Cari Hesap Ekstreleri Raporları
  • Mikro Cari Hesap Mutabakatları
  Mikro Çek Senet İşlemleri
  • Mikro Müşteri Çek Giriş İşlemleri
  • Mikro Müşteri Senet Giriş İşlemleri
  • Mikro Müşteri Çek Cirosu İşlemleri
  • Mikro Müşteri Senet Cirosu İşlemleri
  • Mikro Müşteri Çek Tahsil İşlemleri
  Mikro Müşteri Senet Tahsil İşlemleri
  • Mikro Firma Çek Çıkış İşlemleri
  • Mikro Firma Senet Çıkış İşlemleri
  • Mikro Firma Çek Ödeme İşlemleri
  • Mikro Firma Senet Ödeme İşlemleri
  • Mikro Çek ve Senet Raporları
  4. Ticari Muhasebe Paket Programları (AKINSOFT)
  AKINSOFT MUHASEBE PROGRAMI KURSU EĞİTİM İÇERİĞİ
  • Akınsoft Ekran elemanlarının tanıtılması
  • Akınsoft Şirket açma, kapama
  Akınsoft Stok yönetimi
  • Akınsoft Stok ve cari kayıtlarınızda seri etiket yazdırabilir
  • Akınsoft ile Stok fiyatlarınızı toplu bir şekilde yüzde ve tutar oranında güncelleyebilir
  Akınsoft Cari Yönetimi
  • Akınsoft Cari virman, valör ve yaşlandırma işlemlerinizi takip ederek müşteri bakiyelerini takip edebilir
  Akınsoft Fatura Modülü
  • Akınsoft İrsaliyelerinizi toplu olarak faturalandırma işlemini yapabilir
  • Akınsoft Teklif ve sipariş işlemlerinizde entegre olarak irsaliye ve faturalandırma (muhasebelendirme) işlemlerini yapabilir
  Akınsoft Çek senet Modülü
  • Akınsoft Çek senet işlemleri ve teminat çek senet işlemleri ile ayrıntılı valör hesapli rapor takibini gerçekleştirebilir
  • Akınsoft senet ile taksit yapma ve takip işlemlerini gerçekleştirebilir
  Akınsoft Bankalar Modülü
  • Akınsoft Bankaya ait pos cihazı, kredi kartı ve çek tanımlayabilir
  • Akınsoft Kasa - Banka ve bankalar arası transfer işlemlerini yapabilir
  Akınsoft Muhasebe Modülü
  • Akınsoft Muhasebeleştirme
  Muhasebe Eğitimin Faydaları :

  Ön Muhasebe departmanı her işletmede muhakkak bulunması gereken bir departmandır.


  pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
  BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU

  Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

  autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

  AutoCAD 2D3D KURSU

  AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

  excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
  İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

  İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

  cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

  CNC Freze KURSU

  İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahipti...

  cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

  CNC Torna KURSU

  Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

  genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
  ETA SQL-AKINSOFT-MİKRO-PARAŞÜT ÖN MUHASEBE KURSU

  Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

  Mikro Kursu ile Stok Kartı Açma, Cari Hesap İşlemleri, İrsaliye Modülü, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Çek Senet işlemleri ve Raporlama işlemleri gösterilir.
  Mikro Ön Muhasebe Kursu

  Mikro Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanla...

  web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
  WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

  Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı: Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geçt...

  Php Programlama Kursu Kurtköy Pendik,Temel HTML bilgisi olan, bir web sitesini tasarlayıp internette yayına vermeyi bilen herkes php web programlama ( Php Mysql Sql ) kurslarımıza katılabilir.
  Php Programlama Kursu

  PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları...

  cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc eğitim

  CNC Programlama KURSU

  Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

  C# Programlama Kursu; C# Programlama Kursu diğer eğitim kurumlarının aksine sizlere temel seviyede eğitim vermez. Sizleri sektöre hazır hale getirecek alt yapıyı sizlere verdikten sonra proje sistemi ile sizleri tecrübelendirir.
  C# Programlama Kursu

  Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların ...

  sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
  C PROGRAMLAMA KURSU

  C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

  Eta Ön Muhasebe Kursu; Eta V.8 SQL Programını tüm detayları ile öğrenmek isteyen kişiler içindir.
  Eta Ön Muhasebe Kursu

  Eta Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar ...

  Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri
  SolidWorks KURSU

  Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

  Temel programlama kavramlarını günlük hayattan örneklerle ve çocukların anlayabileceği pedagojik yaklaşımla anlatıyor.
  PYTHON PROGRAMLAMA KURSU

  Çocukların programlama öğrenme merakını gidermek ve onlara programlamanın temellerini Python diliyle programlamayı kavratmak. Ülkemizin genç beyinleri programlama dünyasına ilk adıml...

  • Bilkey Bilişim Kursu'nu siz de takip ediniz !
  Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
  KAMPANYA BİLGİLENDİRME FORMU
   Kod
  BİLKEY BİLİŞİM KURSU
    Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
   Harita Konum
  (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)
  Bilkey WhatsApp Canlı Destek