ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU

Bilgisayarlı MUHASEBE

Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı :

Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar içindir. Dolayısıyla herhangi bir ön bilgiye gerek yoktur. Temel bilgisayar bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimin Faydaları :

Muhasebe departmanı her işletmede muhakkak bulunması gereken bir departmandır.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE (LOGO GO - ETA SQL) KURSU
Genel Muhasebe Eğitim Müfredatı;
 • Muhasebe Nedir?
 • Kimler Defter Tutmak Zorundadır
 • Hesap Yönetimi
 • Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbestlik
 • Defter Tutma Bakımından Tüccarlar
 • Birinci Sınıf Tüccarlar
 • İkinci Sınıf Tüccarlar
 • Sınıf Değiştirme
 • Bilanço Esnasına Göre Tutulacak Defterler, Defterlerin Tasdiki ve Tasdik Zamanı ile Defter Tutma Kuralları
 • Bilanço Esnasına Göre Tutulacak Defterler
 • Faaliyet Türüne Bağlı Olarak Tasdiki Zorunlu Defterler
 • Bilanço Esnasına Göre Tutulan Defterlerin Tasdik Zamanı
 • Bilanço Esnasına Göre Defter Tutma Kuralları
 • İşletme Hesabı Esnasına Göre Tutulacak Defterlerin Yapısı, Defterin Tasdiki Ve Tasdik Zamanı
 • Muhasebede Kullanılan Fişler : Tahsil Fişi, Tediye Fişi, Mahsup Fişi
 • Muhasebede Kullanılan Belgeler
 • Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Belgelerden Bazıları
 • Belgelerin Tasdiki
 • Muhasebe Hesap Kavramı, Şekli, İşleyişi ve Kayıt Yöntemleri
 • Hesap Kavramı
 • Hesaplara Kayıt Yöntemleri
 • Basit Kayıt Yöntemi (Tek Taraflı Kayıt Yöntemi)
 • İki Taraflı Kayıt Yöntemi (Çift Taraflı Kayıt Yöntemi)
 • Beyannameler
 • Beyanname Hakkında Genel Bilgiler
 • Beyanname Çeşitleri
 • Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları
 • Tek Düzen hesap çerçevesi
 • Temel Mali Tablolar
 • Mali Tabloların Amaçları
 • Bilançonun Tanımı ve Niteliği
 • Gelir Tablosu Tanımı ve Niteliği
 • Muhasebe Süreci
1. Ticari Muhasebe Paket Programları (ETA SQL)
ETA SQL Sistem İşlemleri
 • Şirket Açma
 • Şirket Açma sırasında uyulması gereken kurallar
 • Kullanıcı Kartı Tanımlama
 • Kullanıcı Kartında İlk Şirketi belirleme
 • Yetki Tanımlamaları
 • Fiş Tip Tanımlamaları
 • Yazıcı Tanımları
 • ETA SQL Programın Çalıştırılması
 • Kullanıcı adı ve şifresinin girilmesi
 • Kullanıcı Adına Bağlı İlk Şirketi Ekrana gelmesi / dönem değişikliği / dönem seçme
 • Ana Menü Penceresinin İncelenmesi
 • Ana menüden şirket şecçimi penceresine dönüş
 • Ana menüden kullanıcı penceresine dönüş
 • Hızlı Ulaşım, Modüller İçersinde Kısayol Tanımları
ETA SQL Stok
 • Stok Kartların oluşturulması
 • Stok Kartlarında : gelişmiş sahalar, sınırsız fiyat girme, depo takibi
 • Stok kaydı kartı sonrasında detay bilgi penceresinin incelemesi
 • Stok Kartına Not sayfası ile istenilen özelikte ve genişlikte ek bilgi yazabilme
 • Stok Kartı Arama Kıstasları
 • Stok Kartında çok amaçlı muhasebe entegrasyon tanımlarının yapılması
 • Stok Kartlarına ait devir değerlerinin yeni fiş / devir fiş seçeneği ile girilmesi
 • Alış, Satış, Sayım ve Sayım fark Fiş girişleri
 • Raporların Excel bağlantısı, E-mail gönderme
 • Raporlarda Sıralama
 • Raporlarda Saha boylarında yukarı aşağı taşıma ve kaydedebilme
 • Servis Bölümünde Fiş, Fiyat Saha, Birim ve başlık tanımlarının yapılması
 • Fiş Tip tanımları
 • Şirket Bilgileri Bölümünde Stok Kod Değişikliği
ETA SQL Cari
 • Cari Kartların oluşturulması
 • Cari Kartlarında : gelişmiş sahalar
 • Cari Kartı kaydı sonrası detay bilgi penceresinin incelemesi
 • Cari Kartına Not sayfası ile istenen özelikte ve genişlikte ek bilgi yazabilme
 • Cari Kartı arama kıstasları
 • Carı Kartında çok amaçlı muhasebe entegrasyon tanımlarının yapılması
 • Cari kartlarına ait devir değerlerinin yeni fiş / devir fişi girilmesi
 • Cari Tahsil, Tediye ve Mahsup Fiş girişleri ve Viran fişi
 • Raporların Excel bağlantısı, E-mail gönderme
 • Raporlarda Sıralama
 • Raporlarda Saha Boylarında yukarı ve aşağı taşıma ve kaydedebilme
 • Servis bölümünde Fiş Saha ve evrak no tanımlama
 • Şirket bilgileri bölümünden Cari kod Değişikliği
ETA SQL Fatura
 • Fatura Modülün incelenmesi
 • Fatura Fiş Tiplerinin gösterilmesi
 • Yeni Fatura Oluşturma
 • Fatura Girişi
 • Fatura Kaydı sırasında ekrana gelen muhasebe fişi üzerinde değişiklik
 • Kullanıcısının tuş kullanımı ve işleyiş açısından adaptasyonu bağlantı bilgi pencerelerinin incelemesi
 • Eski Faturalar üzerinde işlemler
 • Fatura Fiş Kalemlerine ait sahaların kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve sıralanması
 • Fiş Saha tanımlamalarının tüm modüllerde servis modüllünde yapabildiği
ETA SQL Entegrasyon
 • Entegrasyon tanımların gösterilmesi
 • Entegrasyon tanımlarında fatura fiş tiplerine göre entegrasyon işlemlerin yapılması
 • Stok Cari kartlarındaki bağlantı sayfalarının gösterilmesi
ETA SQL İrsaliye
 • İrsaliye Modülünün çalıştırılması
 • Yeni irsaliye kaydı
 • Eski irsaliyenin faturalaştırılması
 • Tekli ve Toplu Faturalama işlemleri
ETA SQL Sipariş
 • Sipariş modülünün çalıştırılması
 • Satış Açma ve kapama kavramlarının açıklaması
 • Yeni Sipariş açma işleminin yapılması
 • Satış Kapama ile tüm siparişlerin veya belirlenen siparişlerdeki istenen kalemlerin kapatılabilmesi özeliğinin gösterilmesi
 • Siparişten irsaliye ve fatura oluşturma toplu faturalama işlemlerin in gösterilmesi
ETA SQL Kasa
 • Kasa modülünün çalıştırılması
 • Yeni kasa kartlarının açılması
 • Kasa açılış tutarlarının yeni fiş /devir fişi ekranında girilmesi
 • Tahsil, Tediye, Mahsup ve Virman Fişleri
ETA SQL Banka
 • Banka kartların açılması
 • Banka devir tutarlarının yeni fiş devir fişi ekranında girilmesi
 • Banka (nakit yatan ) hareketlerine ait örnek fiş girişi yapılması
 • Tahsil, Tediye, Mahsup ve Virman Fişleri
ETA SQL Çek / Senet
 • Çek/Senet modülünün çalıştırılması
 • Çek/Senet başlangıç noktası
 • Senet hareketi menusunda yapılması gerektiği
 • Müşteri Çek Girişi
 • Müşteri Çekinin Satıcıya Bankaya Ciro Edilmesi
 • İade İşlemleri
 • Firma Çeki İşlemleri
 • Entegrasyon tanımlarının serviste pozisyon tanımları bölümünde yapılması gerektiği
ETA SQL Muhasebe
 • Muhasebe Mödülüunun çalıştırılması
 • Yeni Grup ve muavin hesapların açılması
 • Hesap tiplerinin belirlenmesi
 • Açılış Fişlerinin Düzenlenmesi
 • Yeni fiş bölümünde mahsup tahsil ve tediye fişlerine ait girişlerin yapılması
 • Fiş listesi ,Yevmiye dökümlerinin alınması
 • Mizan Raporu üzerinde işlemler
 • Hesap seviyesi örnekleri
 • Excel aktarım
2. Ticari Muhasebe Paket Programları (LOGO GO)
 • GO Paket Program Modülleri
 • GO Ticari Paket Programındaki Modüller
 • GO Hızlı Ulaşım Menüsü : Klasik Menü, Alternatif Menü, Yönetici konsolu
 • Ödemeler, Tahsilâtlar, GO Paket Program Alternatifleri, Tema İşlemleri
LOGO GO Kasa Modülü
 • GO Kasa Modülü Kullanımı
 • Kasa İşlemleri
 • Kasa Modülü Üzerinden Yapılabilecek İşlemlerin Listesi
 • Alınan Serbest Meslek Makbuzu
 • Kasa İşlemleri Muhasebe Kodları
 • Kasa İşlemleri Listesinden Muhasebeleştirme
 • Kasa Açılış Rakamlarının Girilmesi
 • Kasa Modülü Çalışması
LOGO GO Cari Modülü
 • Cari Hesap Kartları
 • Cari Hesap Diğer Bilgiler Sayfası
 • Cari Hesap Devir Reklamlarının GO Programına Girilmesi
 • Cari Hesaplarda Risk Analizi
 • Grup Şirket Takibi
 • Grup Ağacı
 • Cari Hesap liste alanlarından işlem alanlarına hızlı ulaşım.
LOGO GO Stok Modülü
 • Malzeme Genel Bilgileri
 • Malzeme Birim Bilgileri
 • Muhasebe Hesap Kodları
 • Alternatifler İzleme : Seri-Lot, Stok Kart Liste Alanından; Sipariş, Fatura, Raporlar, Stok Kart
 • Tanımlama Sihirbazı Alanlarına Hızlı Ulaşım
 • Stok Modülü Çalışması
 • Stok devir Rakamlarının GO'ya girilmesi
LOGO GO Fatura Modülü
 • GO Fatura Modülüne Giriş ve Genel Görünüm
 • Fatura Genel Bilgileri
 • Fatura Arka Sayfa Alanları : Detaylar
 • Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturmak
 • Çalışma Ekranındaki Sütunların Yerlerinin Değiştirilmesi
 • Çalışma Ekranındaki Sütunların Kaldırılıp Eklenmesi
 • Fatura Modülü Çalışması
 • Alım Satım Tanımları
 • Ödeme / Tahsilât Planı Alanının Yapısı
 • Ödeme / Tahsilât Planları
 • Alınan ve Verilen Hizmetler
 • Hizmet Kartı Muhasebe Hesapları
 • Alım ve Satış İndirimleri Bölüm
LOGO GO Çek/Senet Modülü
 • Çek/Senet Modülü Bazı Özellikleri
 • Devir Çek ve Senetler
 • Çek/Senet Bordro Muhasebe Kodları
 • Çek/Senet Modülü Çalışması
LOGO GO Kira İşlemleri
 • Kira İşlemlerinin GO Paket Programından Kaydedilmesi
LOGO GO Kredi Kartı İşlemleri
 • LOGO GO Taksitli Satış İşlemleri
 • Taksit Ödemelerinin Geri Alınması
 • Eksik Tahsilât Yapılması Durumunda Taksit İşlemleri
LOGO GO Dış Veri Alım - Import
 • Malzeme ve Cari Hesap Kartlarının Excel'den Programa Aktarımı
 • Malzeme kartlarını Excel' den programa çekilmesi.
Eğitimin Faydaları :

Muhasebe departmanı her işletmede muhakkak bulunması gereken bir departmandır.

Bilkey Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası :

Öğrencilere Müjde Eğitime Destek İndirim Kampanya Eğitimleri ; Emlak Danışmanlığı Kursu, AutoCAD Kursu, SolidWORKS Kursu, CNC Torna Kursu, CNC Freze Kursu, CADCAM-CNC Kursu, Bilgisayar İşletmenliği Kursu, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Hızlı Yazma Kursu, Grafik Tasarım Kursu, Web Tasarım Kursu, Web Yazılım Kursu, SEO, 3D Görsel Mimari Modelleme, C ve C++ Programlama"

Bilkey Eğitim Kurumlarından Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası İstanbul Anadolu yakasında Gebzede, Tuzlada, Sultanbeylide, Kurtköyde, Kartalda, Maltepede, Küçükyalıda, Bostancıda, Ataşehirde, Ümraniyede, Üsküdarda, Kadıköyde ve Pendikte okuyan ve bu semtlerde ikamet eden bütün (İlköğretim, Lise, Meslek Yüksek Okulu, Açık Öğretim ve Üniversite) Öğrencilere "Eğitime Destek İndirim" Kampanyamız devam etmektedir.

MEB Onaylı AutoCAD Kursu, SolidWorks Kursu, CNC-CAD/CAM Kursu, Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu, Freze Kursu, Bilgisayar Destekli Tasarım Çizim Programı

CADCAM ve CNC KURSU

CADCAM ve CNC Uzmanlığı Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik.....

Autocad Kursu; Makina, İnşaat, Harita, Elektrik, Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Teknik çizim işi ile uğraşa

AutoCAD 2D3D KURSU

AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri

SolidWORKS KURSU

Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

Pendik Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu Pendikde, Freze Kursu Pendikte, Torna Freze Kursları, Cnc Kursu, Eğitimi, Dersi, Bilkey Bilişim Kursu Pendik istanbul

CNC Programlama KURSU

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

Cnc Torna Kursu | Bilkey Cnc Programlama Kursları Pendik

CNC Torna KURSU

Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

Pendik Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu Pendikde, Freze Kursu Pendikte, Torna Freze Kursları, Cnc Kursu, Eğitimi, Dersi, Bilkey Bilişim Kursu Pendik istanbul

CNC Freze KURSU

İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahip...

CAM ile CNC G Code

CAM ile CNC G Code

Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik çizimler artık özel bilgisayar programları saye...

3D Kursu; Üç boyutlu modelleme ile çalışan veya çalışacak olan tüm teknik ressam, mimar, mühendis, tasarımcılara yönelik bir eğitim paketidir.

İNŞAAT MİMARİ TASARIM

İnşaat - Mimari Tasarım Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi üç boyutlu tasarım konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında ...

M.E.B Onaylı Emlak Sertifika Kursu; Emlak ,Gayrimenkul danışmanlığı, mortgage , emlak kursu, pendik emlak sertifikası

EMLAKÇILIK KURSU (MEB)

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU (MEB ONAYLI KURS BİTİRME BELGESİ) ; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Tip Yönetmeliği, 05.05...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

M.E.B Onaylı Sertifika Kariyer Yetkinliği Belgesine sahip olmak isteyen uzmanlar; AutoCAD, SolidWorks, CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, İleri Excel ve Access,
HIZLI YAZMA KLAVYE KURSU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişme hızına ayak uydurmakta güçlük çektiğimiz günümüz bilgi çağında, bilgisayar kullanımı bir hayli yaygınlaşmış, iht...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU

Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı : Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geç...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
C PROGRAMLAMA KURSU

C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
BİLKEY KURS BİLGİLENDİRME FORMU
 Güvenlik Kodu
ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU
  Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
 Konum: (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)