ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU

AutoCAD 2D3D KURSU

Eğitimin Amaçı :

Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, iç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Mimarlar bu eğitime katılabilir. Ayrıca çizim yardımcıları olmak isteyen lise mezunu kişiler de bu eğitimden yararlanabilirler.

Eğitimin Faydaları :

Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik çizimler artık özel bilgisayar programları sayesinde gerçekleştirilmektedir.

AUTOCAD - Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitim İçeriği
 • Çizim ekranı ve toolbar (araç çubuklarının tanıtılması)
 • İki boyutlu model uzayını kavramak ve koordinat sistemi ile çalışmak
 • Çizim altlığı oluşturma (çizim sınırları)
 • Çizim komutları (draw mönüsü)
 • Nokta yakalama metodları
 • Çizim yardımcıları (snap, ortho, grid)
 • Ara açılar için geliştirilmiş polar çizgisi kavramı (polar ve otrack polar işlemleri)
 • Nesne seçme yöntemleri
 • Düzenleme işlemleri - view mönüsü - zoom, pan
 • Yapılan işlemleri saklamak ve aynı dosyada yada bir başka dosyada kullanmak(blok)
 • Layer işlemleri
 • Alanları taramak (hatch işlemi)
 • Text işlemi
 • Dimension işlemleri
 • Desing center hazır blokları kullanmak
 • Üç boyutlu model uzayı
 • 3D modelleme yöntemleri
 • Katı modelleri editleme (Solid Editing)
AUTOCAD EĞİTİM MÜFREDATI
CAD-2D3D ve AutoCAD Programın ara yüzünün tanıtılması
 • Drawing limits : (Çizim sınırlarının değiştirilmesi)
 • Line : (Başlangıç ve bitiş noktası belli olan doğru çizer.)
 • Rectangle : (Çapraz iki köşesi bilinen dikdörtgen çizer.)
 • Arc : (Üç parametresi bilinen yay çizer.)
 • Circle : (En az iki parametresi bilinen daire çizer.)
 • Ellipse : (Merkezi ve uç noktaları bilinen elips çizer.)
 • Polygon : (Kenar sayısı 3-1024 değişen düzgün çokgenler çizer.)
 • Donut : (Halka ya da içi dolu çember çizer.)
 • Ray : (Bir yönde sonsuza giden ışınlar çizer.)
 • Construction line : (Her iki yönde sonsuza giden ışınlar çizgileri çizer.)
 • Multiline : (Çoklu paralel çizgiler çizer.)
 • Polyline : (Birbiri ardına birçok doğru ve yay çizer.)
 • Point : (Değişik stillerde ve büyüklerde noktalar yerleştirir.)
 • Spline : (Belirlenen noktalardan eğri geçirmemizi sağlar.)
ÇİZİM MODLARI
 • Grid : (Çizim sınırları içinde belirleyeceğimiz aralıklarla ekrana ızgara adını verdiğimiz noktalar yerleştirir.)
 • Snap : (Mouse'un belli aralıklarla kilitler. F9)
 • Ortho : (Doğruları dik olmaya zorlar. F8)
 • Polar : (Belli açılardaki doğrululara gelindiğinde eksen çizgileri çıkmasını sağlar. F10)
 • Otrack : (Birden fazla arasında hizalama yapmak için kullanılır. F11)
 • Lwt : (Çizgilerin kalınlıkları ile görüntülenmesini sağlar.)
 • Osnap : (İşaretlenmiş olan nokta türlerini ekranda otomatik olarak gösterir, istenirse yakalar.F3)
ÖZEL NOKTALARIN YAKALANMASI
 • Endpoint : (Bir doğru ya da yayın uç noktasından yakalar.)
 • Midpoint : (Bir doğru ya da yayın orta noktasından yakalar.)
 • Intersection : (Doğru, yay ve dairelerin kesişme noktasından yakalar.)
 • Apperent intersection : (Birbirine paralel olmayan iki doğrunun izafi kesişme noktasından yakalar.)
 • Center : (Daire ya da yayların merkez noktasından yakalar.)
 • Quadrant : (Daire ya da yayların çeyrek noktasından yakalar.)
 • Tangent : (Bir daire ya da yay üzerinde teğet oluşturucak noktayı bulur ve yakalar.)
 • Perpendicular : (Bulunulan noktadan gösterilen nesneye dikme çizer.)
 • Extension : (Bir noktadan belli bir uzaklıktaki dik mesafeden yakalar.)
 • Parellel : (Varolan bir doğruya paralel yeni bir doğru çizer.)
 • Node : (Point komutu ile çizilen noktaların merkezinden yakalar.)
 • Nearesent : (Bir çizginin, dairenin, yayın işaretleyiciye en yakın noktasından yakalar.)
 • None : (Bir nokta yakalama yöntemini iptal eder.)
 • From : (Bir noktadan izafi bir koordinat kadar uzaktaki noktadan yakalar.)
MODİFY (DÜZENLEME) MENÜSÜ
 • Erase : (Seçilen nesneleri siler.)
 • Undo : (Yapılan işlemleri geri alır.)
 • Redo : (Geri alınarak iptal edilen işlemleri ileri alarak yeniler.)
 • Trim : (Seçilmiş nesneleri, kesişme noktalarından itibaren budar.)
 • Extend : (Bir ya da daha fazla nesneyi bir diğer nesneye kadar uzatır.)
 • Break : (Bir nesne üzerindeki iki noktanın arasını koparmak veya nesneyi bir noktadan itibaren bölmek için kullanılır.)
 • Rotate : (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında döndürür.)
 • Scale : (Seçilen nesneleri, bir noktanın etrafında büyütüp-küçültür.)
 • Move : (Seçilen nesneleri, bulundukları yerden, başka bir yere taşır.)
 • Copy : (Seçilen nesnelerin, belli bir mesafe öteye kopyalarını alır.)
 • Offset : (Bir nesneyi, kendisinden belli bir mesafe öteye paralelini alarak kopyalar.)
 • Chamfer : (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğruların kesişen uçlarından istenilen miktarda pahkırar.)
 • Fillet : (Kesişen ve kesişme ihtimali olan doğrular arasında yuvarlatma yapar.)
 • Array : (Seçilen nesneleri istenilen sayıda, istenilen aralıkla dikdörtgen veya daieresel bir yörünge etrafında çoğaltır.)
 • Mirror : (Seçilen nesneleri, bir eksene göre simetriğini alır.)
 • Stretch : (Seçilen nesneleri, bir noktadan tutup sürdürerek uzatıp-kısaltır.)
 • Explode : (Bir polyline ya da bloğu patlatarak doğrular, yaylar ve çemberlere ayırır.)
 • Divide : (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit parçalara böler.)
 • Measure : (Bir doğru ya da yayı belli aralıkla eşit sayıda parçalara böler.)
 • Lengthen : (Doğru ya da yayların uzunluklarını değiştirir.)
 • Properties : (Çizilmiş olan nesnelerin özelliklerini bir diyalog kutusu yardımıyla değiştirir.)
VİEW (GÖRÜNÜM) MENÜSÜ
 • Zoom : (Ekrandaki çizimleri gerçek boyutlarını değiştirmeden istenilen oranda görünüş olarak büyütüp-küçültür.)
 • Pan : (Ekranımızı ve çizimlerimizi istenilen yönde istenilen miktarda kaydırır.)
 • Arial View : (Ekranın sağ alt köşesinde bir kuşbakışı penceresi çıkartarak, Zoom ve pan komutlarının daha kontrollü kullanılmasını sağlar.)
 • Viewres : (Çember, elips gibi eğrisel şekiller büyütüldükleri zaman yuvarlak değil de çok kenarlı poligonlar gibi gözükür. Bu şekillerin gerçeğe yakın gözükmesi için çözünürlüğünü değiştirmemizi sağlar.)
LAYERS (KATMANLAR)
 • New Layer : (Yeni bir layer oluşturmak, renk ve çizgi atamak)
 • Update-Rename-Delete Layer : (Layer'i güncelleştirmek, yeniden isimlendirmek ve silmek)
 • On/Off : (Layer'i açma/kapama)
 • Freeze/Thaw : (Layer'i dondurmak/çözmek)
 • Lock/Unlock : (Layer'i kilitlemek/açmak)
 • Plottable/Non-Plottable : (Layer çizdirilebilir/çizdirilemez)
 • Linetype : (Çizgi tipi değiştirilmesi)
 • Draw Hatch : (Tarama işlemleri)
 • Draw Text : (Yazı işlemleri)
DIMENSION ÖLÇÜLENDİRME
 • Linear : (Doğrusal ölçülendirme)
 • Align : (Hizalı ölçülendirme)
 • Ordinate : (Koordinant ölçülendirme)
 • Radius : (Yarıçap ölçülendirme)
 • Daimeter : (Çap ölçülendirme)
 • Angular : (Açısal ölçülendirme)
 • Baseline : (Referansa göre ölçülendirme)
 • Continue : (Sürekli ölçülendirme)
 • Leader : (Çizimimizin bazı noktalarına küçük hatırlatıcı bilgiler ekler.)
 • Center Mark : (Çember ve yayların merkez noktalarını bir simge ile gösterir.)
 • Style : (Yeni bir ölçülendirme stili oluşturur ve varolan ölçülendirme stillerinin ayarlarını değiştirir.)
 • Cal : (Hesap işlmeleri yapar: Dört işlem, üst alma, log, sin, cos ... vb..)
 • Inquary : (Sorgulama komutudur. Tools menüsünden)
 • ID point : (Gösterilen noktanın koordinantlarını verir.)
 • Distance : (Gösterilen iki nokta arasındaki mesafeyi verir.)
 • Area : (Gösterilen noktalar arasındaki ya da gösterilen şekillerin alanını ve çevresini verir.)
 • List : (Gösterilen şeklin tüm geometrik özelliklerini listeler.)
BLOKLAR (DRAW)
 • Make Block : (Blok oluşturur.)
 • Insert Block : (Oluşturulan bloğu çizime ekler.)
 • Define attributes : (Bloklara nitelik ekler.)
 • VİEWPOİNT : (View 3 boyutlu şekillere değişik noktalardan bakmamızı sağlar.)
YÜZEY MODELLEME (DRAW SURFACES)
 • 3D Surfaces : (Hazır yüzeyleri kullanarak)
 • Box : (Prizma)
 • Pyramid : (Piramit)
 • Wedge : (Takoz)
 • Dome : (Kubbe)
 • Sphere : (Küre)
 • Cone : (Koni)
 • Torus : (Simit)
 • Dish : (Tabak)
İKİ BOYUTLU NESNELERİ KULLANARAK YÜZEY OLUŞTURMA
 • Revolved Surface : (Bir kesiti bir eksen etrafında döndürerek yüzey oluşturmak)
 • Tabulated Surfaces : (Bir kesiti bir eksen boyunca sürükleyerek yüzey oluşturma)
 • Ruled surfaces : (Farklı yükseklikteki iki kesit arasında sürükleyerek yüzey oluşturur.)
KATI MODELLEME (DRAW SOLİDS)
Hazır Katılari Katı model oluşturma yöntemleri
 • Box : (Prizma)
 • Sphere : (Küre)
 • Cylinder : (Silindir)
 • Cone : (Koni)
 • Wedge : (Takoz)
 • Torus : (Simit)
 • Extrude : (İki boyutlu bir nesneye, yükseklik vererek katı model oluşturur.)
 • Revolved : (Bir kesiti, bir eksen etrafında döndürerek katı oluşturur.)
 • Modify Solids Editing : (Katı modeller üzerinde uygulanan düzenleme işlemleri.)
 • Union : (İki ya da daha fazla katı modeli birleştirir.)
 • Subtract : (Bir katı modelden başka katı modelleri çıkarır.)
 • Intersect : (İki katı modelin kesişim bölgesinden ayrı bir katı model oluşturur.)
 • Slice : (Bir katı bir eksen boyunca keserek ikiye ayırır.)
3 BOYUTLU DÜZENLEME İŞLEMLERİ (MODIFY 3D OPERATION)
 • Rotate 3D : (Boyutlu nesneleri döndürür.)
 • Mirror 3D : (3 boyutlu nesnelerin simetriğini alır.)
 • 3D Array : (3 boyutlu nesneleri dikdörtgensel veya dairesel bir yörünge çoğaltır.)
GÖLGELENDİRME VE KAPLAMA İŞLEMLERİ (VIEW MENÜSÜ)
 • Shade : (3 boyutlu modellerin gölgelendirilmesini sağlar.)
 • Render : (Modelleri farklı renk ve desenlerle kaplar.)
 • Materials : (Bir modelin farklı malzemelerle kaplanmasını sağlar.)
ÇİZDİRME İŞLEMLERİ (FILE)
 • Plot : (Oluşturduğumuz çizimleri plotter ya da printer'den çıkartır.)
 • Plot Name Device : (Çıktı alınacak printer ya da plotter bu listeden seçilir.)
 • Number of copies : (Çizimimizin kaç adet kopya çıktısı alınacaksa buraya girilir.)
 • Paper size : (Çıktı alınacak kağıdın boyutu bu listeden seçilir.)
PLOT SETTINGS
 • Plot Area : (Çizimimizin çıktısı alınacak kısmı bu seçeneklerden birisi ile belirlenir.)
 • Limits : (Sadece çizim limitleri içinde kalan kısımlar yazıcıya gönderilir.)
 • Extents : (Dosyamızdaki tüm çizimleri optimum bir şekilde yazıcıya gönderir.)
 • Display : (Dosyamızdaki çizimlerden sadece ekranda görünen kısımlar yazıcıya gönderilir.)
 • Window : (Yazıcıya gönderilecek bölüm, bir pencere açılarak belirlenir.)
 • Drawing orietation :(Kağıdımızın yönünü değiştirir.)
 • Plot Scale : (Çizimimizin ölçeğini ayarlamak için kullanılır.)
 • Scaled to fit : (Bu seçenek seçilirse program, çizimimizin ölçeğini kağıda sığacak şekilde kendi belirler.)
 • Custom : (Drawing units altındaki kutucuklar kullanılır. Burada Plotted mm cinsinden kağıttan çıkacak uzunluğu, Drawing ınits ise bu uzunluğun gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa karşılık geleceğini gösteriyor.)
 • Ölçek için Plotted MM : (Drawing units altındaki kutucuklar kullanılır. Burada Plotted mm cinsinden kağıttan çıkacak uzunluğu, Drawing ınits ise bu uzunluğun gerçekte ne kadarlık bir uzunluğa karşılık geleceğini gösteriyor.)
 • Plot offset Center the offset : (Çizimimizi kağıdın merkezine yerleştirir, çizimimizi kağıtta ortalar.)
 • Full Preview : (Çizimimizin kağıt üzerinde nasıl çıkacağını gösterir.)
 • Partial Preview : (Çizimimizin kağıda göre konumunu gösterir.)
 • Bütün ayarlamalardan sonra, çizimimizi pirinter ya da plotter'a göndermek için OK butonuna basılır.
AutoCAD Faydaları :

AutoCAD'in geliştirdiği programlar mühendislik ve mimarlık sektörlerine yönelik yazılımlara temel oluşturmaktadır. AutoCAD, fikirlerinizi gerçekleştirirken size hız, güç ve etkinlik sağlar. AutoCAD'de kavramsal tasarım, görselleştirme, çizim, detaylandırma ve paylaşım alanlarındaki yeniliklerle sürüyor. AutoCAD, kavramsal tasarımdan çizim ve detaylandırmaya, sizlere yaratma, görselleştirme ve dokümantasyon için gereksinim duyduğunuz her türlü aracı sağlar. Adeta CAD standartlarını koyan, dünyanın bir numaralı CAD yazılımları, Katılımcılar sektörüne göre ilgili mühendislik, mimarlık veya tasarım firmalarında çalışabilirler.

BİLKEY AutoCAD EĞİTİM DÖKÜMANLARI İNDİR.
Bilkey Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası :

Öğrencilere Müjde Eğitime Destek İndirim Kampanya Eğitimleri ; Emlak Danışmanlığı Kursu, AutoCAD Kursu, SolidWORKS Kursu, CNC Torna Kursu, CNC Freze Kursu, CADCAM-CNC Kursu, Bilgisayar İşletmenliği Kursu, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, Hızlı Yazma Kursu, Grafik Tasarım Kursu, Web Tasarım Kursu, Web Yazılım Kursu, SEO, 3D Görsel Mimari Modelleme, C ve C++ Programlama"

Bilkey Eğitim Kurumlarından Bilgisayarlı Eğitime Destek Kampanyası İstanbul Anadolu yakasında Gebzede, Tuzlada, Sultanbeylide, Kurtköyde, Kartalda, Maltepede, Küçükyalıda, Bostancıda, Ataşehirde, Ümraniyede, Üsküdarda, Kadıköyde ve Pendikte okuyan ve bu semtlerde ikamet eden bütün (İlköğretim, Lise, Meslek Yüksek Okulu, Açık Öğretim ve Üniversite) Öğrencilere "Eğitime Destek İndirim" Kampanyamız devam etmektedir.

MEB Onaylı AutoCAD Kursu, SolidWorks Kursu, CNC-CAD/CAM Kursu, Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu, Freze Kursu, Bilgisayar Destekli Tasarım Çizim Programı

CADCAM ve CNC KURSU

CADCAM ve CNC Uzmanlığı Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik.....

Autocad Kursu; Makina, İnşaat, Harita, Elektrik, Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ve Teknik çizim işi ile uğraşa

AutoCAD 2D3D KURSU

AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri

SolidWORKS KURSU

Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

Pendik Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu Pendikde, Freze Kursu Pendikte, Torna Freze Kursları, Cnc Kursu, Eğitimi, Dersi, Bilkey Bilişim Kursu Pendik istanbul

CNC Programlama KURSU

Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

Cnc Torna Kursu | Bilkey Cnc Programlama Kursları Pendik

CNC Torna KURSU

Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

Pendik Cnc Programlama Kursu, Torna Kursu Pendikde, Freze Kursu Pendikte, Torna Freze Kursları, Cnc Kursu, Eğitimi, Dersi, Bilkey Bilişim Kursu Pendik istanbul

CNC Freze KURSU

İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahip...

CAM ile CNC G Code

CAM ile CNC G Code

Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi teknik çizim konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında teknik çizimler artık özel bilgisayar programları saye...

3D Kursu; Üç boyutlu modelleme ile çalışan veya çalışacak olan tüm teknik ressam, mimar, mühendis, tasarımcılara yönelik bir eğitim paketidir.

İNŞAAT MİMARİ TASARIM

İnşaat - Mimari Tasarım Eğitimin Faydaları : Türkiye de bir çok branşta olduğu gibi üç boyutlu tasarım konusunda da kalifiye eleman ihtiyacı bulunmaktadır. Günümüz şartlarında ...

M.E.B Onaylı Emlak Sertifika Kursu; Emlak ,Gayrimenkul danışmanlığı, mortgage , emlak kursu, pendik emlak sertifikası

EMLAKÇILIK KURSU (MEB)

EMLAK DANIŞMANLIĞI KURSU (MEB ONAYLI KURS BİTİRME BELGESİ) ; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar Tip Yönetmeliği, 05.05...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

M.E.B Onaylı Sertifika Kariyer Yetkinliği Belgesine sahip olmak isteyen uzmanlar; AutoCAD, SolidWorks, CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, İleri Excel ve Access,
HIZLI YAZMA KLAVYE KURSU

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü gelişme hızına ayak uydurmakta güçlük çektiğimiz günümüz bilgi çağında, bilgisayar kullanımı bir hayli yaygınlaşmış, iht...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU

Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı : Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geç...

M.E.B Onaylı Sertifika Kursları; AutoCAD, SolidWorks, CNC-CAD/CAM, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, Web Tasarım Yazılım, Html, Php, MySql, Eta,
C PROGRAMLAMA KURSU

C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
BİLKEY KURS BİLGİLENDİRME FORMU
 Güvenlik Kodu
ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU
  Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
 Konum: (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)