BİLKEY BİLİŞİM KURSU

  Dikey Geçiş Sınavı Giriş Sınavı (DGS) Kursu

HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK ÖZEL BİREBİR YÜZ YÜZE ÖRGÜN BİR EĞİTİM
 • Özel Birebir Yüz Yüze Örgün VIP Eğitim
 • Uzaktan VIP Online CANLI (SENKRON) 1'E 1 KURS
 • Kurumsal ve Bireysel Uzaktan Eğitim ile Canlı Ders
 • Özel VIP Birebir Kurs veya VIP Grup Kurs, Kurumsal VIP Eğitimler, Bireysel VIP Eğitimler
 • Özel birebir yüz yüze örgün bir eğitim ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat bilgisi için; Randevu alarak, kurumumuzda yüz yüze görüşmek için sizleri bekliyoruz.
 • Randevu Günleri : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar
 • Uzaktan online canlı özel 1'e 1 kurs için; Whatsapp üzerinden veya telefondan bilgi alabilirsiniz.
 •   DGS KURSU

  Dikey Geçiş Sınavı Giriş Sınavı (DGS) Kursu

  PROGRAMIN DAYANAĞI : MEB Özel Öğretim Kurum Yönetmeliği ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 05.10.2018 tarihli ve 130 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı” esas alınarak hazırlanmıştır.

  DGS KURSU PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI :

  Dikey Geçiş Sınavı Giriş Sınavı (DGS) Kursu; Dikey Geçiş Sınavı (DGS); meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans öğrencileri ve mezunları için hazırlanmıştır.

  DGS KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI :

  Sayılar arasındaki ilişkilerden yararlanarak işlem yapmaları, Gündelik hayattan hikâyelerle oluşturulmuş problemleri çözmeleri, Geometrik kavram ve şekiller arasındaki ilişkilerden yararlanılarak oluşturulan problemleri çözmeleri, Tablo-grafik yorumlama ve sayısal mantık ile ilgili sorularda doğru akıl yürütme yöntemlerini kullanarak çözüme ulaşmaları, Sözcük ve cümlenin yapısını kavrayarak, aralarındaki anlam ilişkilerini okudukları metin üzerinde doğru tespit etmeleri, Farklı konularda yazılmış metinler üzerinde, düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

  DGS KURSU PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR :
  • Programın uygulanmasında Dikey Geçiş Sınavı Giriş Sınavı (DGS) Giriş Sınavı için sınıflar oluşturulacaktır.
  • Programın uygulanmasının her aşamasında kursun amaçları göz önünde bulundurulup değerlendirmeler bu amaçlar doğrultusunda yapılacaktır.
  • Konular işlenirken kursiyerlerin daha aktif olarak derse katılımlarını sağlamak için farklı yöneldikleri alanlar (sayısal, sözel, eşit ağırlık) dikkate alınarak konuların işlenişinde basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru yol izlenerek farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
  • Konuların aktarımında anlatım, soru cevap, problem çözme, örnek olay ve sunuş yoluyla öğretim gibi strateji, yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
  • Her dersin sonunda çoktan seçmeli olarak hazırlanan deneme testleri ile biçimlendirici değerlendirme yapılarak kursiyerlerin kurs programının amaçlarına ulaşma düzeyleri belirlenecektir. Bu uygulamanın sonunda öğrenilemeyen veya anlaşılamayan konular tekrar edilerek eksiklikler giderilmeye çalışılacak, kursiyerlerin programın amaçları çerçevesinde belirlenen bilgi ve becerileri kazanması sağlanacaktır.
  DGS KURSU EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ:

  Kursta Matematik alanı için Matematik veya Matematik Öğretmenliği mezunu, Türkçe alanı için Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu eğiticiler görevlendirilecektir.

  DGS KURSU PROGRAMIN SÜRESİ:
  DGS KURSU MATEMATİK EĞİTİM İÇERİKLERİ
  • DGS Kursu => TEMEL KAVRAMLAR

  • DGS Kursu - Rakam, Sayı
  • DGS Kursu - Doğal Sayılar-Sayma Sayılar
  • DGS Kursu - Denklem Çözme
  • DGS Kursu - Çarpmanın Toplama ve Çıkarma Üzerinde Dağılması
  • DGS Kursu - Sadeleştirme
  • DGS Kursu - Ortak Çarpan Parantezine Alma

  • DGS Kursu => TAM SAYILAR
  • DGS Kursu - Tek ve Çift Tam Sayılar
  • DGS Kursu - Tek ve Çift Tam Sayıların İşlem Özellikleri
  • DGS Kursu - Tam Sayılarda İşlemler

  • DGS Kursu => ASAL SAYILAR
  • DGS Kursu - Asal Sayılar
  • DGS Kursu - Aralarında Asal Sayılar

  • DGS Kursu => ARDIŞIK SAYILAR
  • DGS Kursu - Ardışık Tam Sayılar
  • DGS Kursu - Ardışık Çift ve Tek Tam Sayılar
  • DGS Kursu - Aritmetik Dizi Toplamı

  • DGS Kursu => FAKTÖRİYEL VE ÖZELLİKLERİ
  • DGS Kursu - Sayı Sistemleri
  • DGS Kursu - Sayı Değeri
  • DGS Kursu - Basamak Değeri
  • DGS Kursu - Taban Aritmetiği

  • DGS Kursu => DOĞAL SAYILARDA BÖLME
  • DGS Kursu - Doğal Sayılarda Bölme İşlemi
  • DGS Kursu - Bölünebilme Kuralları
  • DGS Kursu - Bölen - Kalan İlişkisi

  • DGS Kursu => ASAL ÇARPANLARA AYIRMA
  • DGS Kursu - Bir sayının Pozitif Bölenlerin Sayısı
  • DGS Kursu - Bir Sayının Tam Bölenlerin Sayısı
  • DGS Kursu - Bir Sayının Asal Bölen Sayısı
  • DGS Kursu - Bir Sayının Tam Bölenleri Toplamı
  • DGS Kursu - Ortak Bölenlerin En Büyüğü (OBEB)
  • DGS Kursu - Ortak Katların En Küçüğü (OKEK)

  • DGS Kursu => RASYONEL SAYILAR
  • DGS Kursu - Kesir ve Kesir Çeşitleri
  • DGS Kursu - Basit ve Bileşik Kesir
  • DGS Kursu - Tam Sayılı Kesir
  • DGS Kursu - Sabit ve Denk Kesir
  • DGS Kursu - Rasyonel Sayılarda İşlemler
  • DGS Kursu - Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
  • DGS Kursu - Rasyonel Sayılarda Sıralama

  • DGS Kursu => BASİT EŞİTSİZLİKLER
  • DGS Kursu - Basit Eşitsizlikler ve Özellikleri
  • DGS Kursu - Eşitsizlikler
  • DGS Kursu - Polinom Tipindeki Eşitsizlikler
  • DGS Kursu - Rasyonel Eşitsizlikler

  • DGS Kursu => DENKLEMLER
  • DGS Kursu - I. Dereceden Denklemler
  • DGS Kursu - Denklem Sistemleri
  • DGS Kursu - II. Dereceden Denklemler

  • DGS Kursu => MUTLAK DEĞER
  • DGS Kursu - Tanımı ve Özellikleri
  • DGS Kursu - Mutlak Değerli Denklemler
  • DGS Kursu - Mutlak Değerli Eşitsizlikler

  • DGS Kursu => ÜSTLÜ İFADELER
  • DGS Kursu - Üstlü İfadelerle İlgili Temel Kurallar
  • DGS Kursu - Üstlü İfadelerde Sıralama
  • DGS Kursu - Üstlü İfadelerde İşlemler
  • DGS Kursu - Üstlü İfadeleri İçeren Denklemler

  • DGS Kursu => KÖKLÜ İFADELER
  • DGS Kursu - Köklü İfadeler ve Özellikleri
  • DGS Kursu - Köklü İfadelerle Sıralama
  • DGS Kursu - Köklü İfadelerde İşlemler
  • DGS Kursu - Köklü İfadeler İçeren Denklemler

  • DGS Kursu => ÇARPANLARA AYIRMA YÖNTEMLERİ
  • DGS Kursu - Ortak Çarpan Parantezine Alma
  • DGS Kursu - Gruplandırarak Çarpanlara Ayırma
  • DGS Kursu - Özleşliklerden Faydalanarak Çarpanlara Ayırma
  • DGS Kursu - Üç Terimli İfadelerin Çarpanlarına Ayrılması

  • DGS Kursu => ORAN -ORANTI
  • DGS Kursu - Oran, Orantı ve Özellikleri
  • DGS Kursu - Doğru Orantı
  • DGS Kursu - Ters Orantı
  • DGS Kursu - Bileşik Orantı
  • DGS Kursu - Ortalama Çeşitleri
  • DGS Kursu - Aritmetik Ortalama
  • DGS Kursu - Geometrik Ortalama

  • DGS Kursu => PROBLEMLER
  • DGS Kursu - Modüler Aritmetik Problemleri
  • DGS Kursu - Denklem Kurma Problemleri
  • DGS Kursu - Sayı Problemleri
  • DGS Kursu - Kesir Problemleri
  • DGS Kursu - Yaş Problemler
  • DGS Kursu - İşçi-Havuz Problemleri
  • DGS Kursu - Hareket Problemleri
  • DGS Kursu - Yüzde Problemleri
  • DGS Kursu - Kar-Zarar, Faiz Problemleri
  • DGS Kursu - Karışım Problemleri
  • DGS Kursu - Grafik Problemleri

  • DGS Kursu => KÜMELER
  • DGS Kursu - Kümenin Tanımı
  • DGS Kursu - Kümelerin Gösterimi
  • DGS Kursu - Liste Yöntemi
  • DGS Kursu - Venn Şeması ile Gösterimi
  • DGS Kursu - Ortak Özellik Yöntemi
  • DGS Kursu - Küme Çeşitleri
  • DGS Kursu - Evrensel ve Boş Küme
  • DGS Kursu - Denk ve Eşit Küme
  • DGS Kursu - Alt Küme
  • DGS Kursu - Bir Kümenin Tümleyeni
  • DGS Kursu - Kümelerde İşlemler
  • DGS Kursu - Kümelerde Birleşim ve Kesişim
  • DGS Kursu - Kümelerin Farkı
  • DGS Kursu - Küme Problemleri

  • DGS Kursu => İŞLEM
  • DGS Kursu - Modüler Aritmetik
  • DGS Kursu - Modüler Aritmetik ve Özellikleri

  • DGS Kursu => FONKSİYON
  • DGS Kursu - Permütasyon
  • DGS Kursu - Tekrarlı Permütasyon
  • DGS Kursu - Dairesel Permütasyon

  • DGS Kursu => KOMBİNASYON
  • DGS Kursu - Olasılık
  • DGS Kursu - Olasılık Fonksiyonu
  • DGS Kursu - Olasılık Hesabı
  • DGS Kursu - Koşullu Olasılık

  • DGS Kursu => TABLO-GRAFİK YORUMLAMA
  • DGS Kursu - Daire Grafiği
  • DGS Kursu - Tablo Grafiği
  • DGS Kursu - Sütun Grafiği
  • DGS Kursu - Çizgi Grafiği

  • DGS Kursu => SAYISAL MANTIK
  • DGS Kursu - Sayı - Şekil Yeteneği
  • DGS Kursu - Sayı Dizileri
  • DGS Kursu - Sayısal Verilerden Yararlanma
  • DGS Kursu - Akıl Yürütme İçerikli Sorular

  • DGS Kursu => GEOMETRİ TEMEL KAVRAMLARI VE AÇILAR
  • DGS Kursu - Geometrik Kavramlar
  • DGS Kursu - Açılar ve Çeşitleri

  • DGS Kursu => ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ
  • DGS Kursu - Üçgende Temel ve Yardımcı Elemanlar
  • DGS Kursu - Üçgen Çeşitleri ve Özel Üçgenler
  • DGS Kursu - Açılar İle İlgili Özellikler
  • DGS Kursu - Pisagor Bağıntısı
  • DGS Kursu - Öklid Bağıntıları
  • DGS Kursu - Açıortay Teoremi
  • DGS Kursu - Kenarortay Teoremi
  • DGS Kursu - Üçgende Alan
  • DGS Kursu - Üçgende Benzerlik

  • DGS Kursu => ÇOKGENLER
  • DGS Kursu - İçbükey ve Dışbükey Çokgenler
  • DGS Kursu - Düzgün Çokgenler

  • DGS Kursu => DÖRTGENLER ÖZELLİKLERİ VE ALAN HESAPLARI
  • DGS Kursu - Analitik Geometri
  • DGS Kursu - Analitik Düzlem
  • DGS Kursu - Doğru Denklemi

  • DGS Kursu => ŞEKİL YETENEK BİLGİSİ


  • DGS KURSU TÜRKÇE (45 DERS SAATİ) EĞİTİM İÇERİKLERİ
   • DGS Kursu => SÖZCÜK BİLGİSİ
   • DGS Kursu - Sözcükte Anlam
   • DGS Kursu - Gerçek Anlam
   • DGS Kursu - Mecaz Anlam
   • DGS Kursu - Sözcükte Anlam İlişkileri
   • DGS Kursu - Yakın Anlamlı Eş Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
   • DGS Kursu - Zıt Anlamlı ve Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
   • DGS Kursu - Nitel- Nicel Anlamlı, Soyut- Somut Anlamlı Sözcükler
   • DGS Kursu - Yansıma Sözcükler
   • DGS Kursu - Söz Öbekleri
   • DGS Kursu - Atasözleri
   • DGS Kursu - İkilemeler
   • DGS Kursu - Söz Sanatları
   • DGS Kursu - Benzetme
   • DGS Kursu - Kişileştirme
   • DGS Kursu - Somutlama
   • DGS Kursu - Kinaye

   • DGS Kursu => CÜMLE BİLGİSİ
   • DGS Kursu - Cümlenin Anlam Özellikleri
   • DGS Kursu - Anlamına Göre Cümleler
   • DGS Kursu - Olumlu Cümle
   • DGS Kursu - Olumsuz Cümle
   • DGS Kursu - Soru Cümlesi
   • DGS Kursu - Ünlem Cümlesi
   • DGS Kursu - Cümleler Arasında Anlam İlişkileri
   • DGS Kursu - Neden-Sonuç, Amaç, Koşul-Sonuç, Karşılaştırma İlişkisi
   • DGS Kursu - Varsayım, Olasılık, Tahmin Anlamı
   • DGS Kursu - Açıklama İlgisi, Saptama, Çıkarım, Karşıtlık Anlamı
   • DGS Kursu - Hayıflanma, Yakınma, Küçümseme, Alay Anlamı
   • DGS Kursu - İstek-Dilek, Öğüt Verme, Öneri, Emir, Rica, Gereklilik, Uyarı-Tehdit, Seçme Anlamı
   • DGS Kursu - Yakın Anlamlı Cümleler
   • DGS Kursu - Cümlede Anlatım Özellikleri
   • DGS Kursu - Nesnel Anlatımlı Cümleler
   • DGS Kursu - Öznel Anlatımlı Cümleler
   • DGS Kursu - Doğrudan Anlatımlı Cümleler
   • DGS Kursu - Dolaylı Anlatımlı Cümleler
   • DGS Kursu - İçerikle İlgili Yargılar
   • DGS Kursu - Üslup İle İlgili Yargılar
   • DGS Kursu - Biçimle İlgili Yargılar
   • DGS Kursu - Cümle Tamamlama
   • DGS Kursu - Cümleye Kattığı Anlamlar Bakımından İlgeçler ve Bağlaçlar
   • DGS Kursu - Cümleler Arasındaki Anlamı Pekiştiren Sözcükler
   • DGS Kursu - Cümleler Arasındaki Anlamı Bir Koşula Bağlayan Sözcükler
   • DGS Kursu - Cümleler Arasındaki Anlamı Örnekleyen Sözcükler
   • DGS Kursu - Cümleden Kesin Çıkarılacak Yargı

   • DGS Kursu => PARAGRAF
   • DGS Kursu - Paragrafta Anlam
   • DGS Kursu - Anlatım Biçimleri
   • DGS Kursu - Düşünceyi Geliştirme Yolları
   • DGS Kursu - Paragrafın Özellikleri
   • DGS Kursu - Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce
   • DGS Kursu - Giriş, Gelişme, Sonuç
   • DGS Kursu - Paragraf Oluşturma
   • DGS Kursu - Paragrafta Yer Değiştirme
   • DGS Kursu - Paragrafta Sıralama
   • DGS Kursu - Paragrafı İkiye Bölme
   • DGS Kursu - Paragrafta Anlam Akışını Bozan Cümleyi Bulma

   • DGS Kursu => SÖZEL MANTIK
   • DGS Kursu - Akıl Yürütme
   • DGS Kursu - Sıralama
   • DGS Kursu - Gruplama
   • DGS Kursu - Akış Soruları
   • DGS Kursu - Olasılık
   • DGS Kursu - Tablo Oluşturma
   • DGS Kursu - Akrabalık İlişkileri
   • DGS Kursu - Kodlama-Şifreleme Soruları
   • DGS Kursu => ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR:

    Program içeriğinde yer alan derslerden oluşan deneme sınavları eğitim süresi içerisinde ve sonunda çoktan seçmeli testler şeklinde programa kayıtlı öğrencilere uygulanacaktır. Bu sınavlar sonunda başarı analizleri yapılarak kursiyerlerin eksiklikleri eğiticiler tarafından tamamlanacaktır. Sınavların formatı kursiyerlerin gireceği sınav dikkate alınarak hazırlanacağından deneme sınavları öğrencilerin gireceği sınava hazırlık niteliğinde olacaktır.

    DGS Kursu => BELGELENDİRME:

    Kurs sonunda, Kurs Bitirme Sınavı ve belgelendirme yapılmayacaktır.

    DGS Kursu => PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ:

    Programın uygulanmasında; Eğitimciler tarafından hazırlanan ders notları, Yaprak testler kullanılacaktır.


    Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri
    SolidWorks KURSU

    Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

    excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
    İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

    İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

    Php Programlama Kursu Kurtköy Pendik,Temel HTML bilgisi olan, bir web sitesini tasarlayıp internette yayına vermeyi bilen herkes php web programlama ( Php Mysql Sql ) kurslarımıza katılabilir.
    Php Programlama Kursu

    PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları...

    web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
    WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

    Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı: Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geçt...

    Eta Ön Muhasebe Kursu; Eta V.8 SQL Programını tüm detayları ile öğrenmek isteyen kişiler içindir.
    Eta Ön Muhasebe Kursu

    Eta Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar ...

    sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
    C PROGRAMLAMA KURSU

    C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

    C# Programlama Kursu; C# Programlama Kursu diğer eğitim kurumlarının aksine sizlere temel seviyede eğitim vermez. Sizleri sektöre hazır hale getirecek alt yapıyı sizlere verdikten sonra proje sistemi ile sizleri tecrübelendirir.
    C# Programlama Kursu

    Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların ...

    cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

    CNC Torna KURSU

    Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

    pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
    BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU

    Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

    autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

    AutoCAD 2D3D KURSU

    AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

    genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
    ETA SQL-AKINSOFT-MİKRO-PARAŞÜT ÖN MUHASEBE KURSU

    Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

    Temel programlama kavramlarını günlük hayattan örneklerle ve çocukların anlayabileceği pedagojik yaklaşımla anlatıyor.
    PYTHON PROGRAMLAMA KURSU

    Çocukların programlama öğrenme merakını gidermek ve onlara programlamanın temellerini Python diliyle programlamayı kavratmak. Ülkemizin genç beyinleri programlama dünyasına ilk adıml...

    cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

    CNC Freze KURSU

    İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahipti...

    cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc eğitim

    CNC Programlama KURSU

    Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

    Mikro Kursu ile Stok Kartı Açma, Cari Hesap İşlemleri, İrsaliye Modülü, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Çek Senet işlemleri ve Raporlama işlemleri gösterilir.
    Mikro Ön Muhasebe Kursu

    Mikro Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanla...

    • Bilkey Bilişim Kursu'nu siz de takip ediniz !
    Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
    KAMPANYA BİLGİLENDİRME FORMU
     Kod
    BİLKEY BİLİŞİM KURSU
      Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
     Harita Konum
    (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)
    Bilkey WhatsApp Canlı Destek