BİLKEY BİLİŞİM KURSU

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi

HEM AKADEMİK HEM EKONOMİK ÖZEL BİREBİR YÜZ YÜZE ÖRGÜN BİR EĞİTİM
 • Özel Birebir Yüz Yüze Örgün VIP Eğitim
 • Uzaktan VIP Online CANLI (SENKRON) 1'E 1 KURS
 • Kurumsal ve Bireysel Uzaktan Eğitim ile Canlı Ders
 • Özel VIP Birebir Kurs veya VIP Grup Kurs, Kurumsal VIP Eğitimler, Bireysel VIP Eğitimler
 • Özel birebir yüz yüze örgün bir eğitim ile ilgili detaylı bilgi ve fiyat bilgisi için; Randevu alarak, kurumumuzda yüz yüze görüşmek için sizleri bekliyoruz.
 • Randevu Günleri : Hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri ve Hafta Sonu Cumartesi, Pazar
 • Uzaktan online canlı özel 1'e 1 kurs için; Whatsapp üzerinden veya telefondan bilgi alabilirsiniz.
 •   ALES KURSU

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Kursu

  PROGRAMIN DAYANAĞI : MEB Özel Öğretim Kurum Yönetmeliği ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 05.10.2018 tarihli ve 130 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen “Özel Kurslar Çerçeve Programı” esas alınarak hazırlanmıştır.

  ALES KURSU PROGRAMIN KAYIT KABUL ŞARTLARI :

  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES); lisans öğrencileri ve lisans mezunları için hazırlanmıştır.

  ALES KURSU PROGRAMIN AMAÇLARI :

  Sayılar arasındaki ilişkilerden yararlanarak işlem yapmaları, Gündelik hayattan hikâyelerle oluşturulmuş problemleri çözmeleri, Geometrik kavram ve şekiller arasındaki ilişkilerden yararlanılarak oluşturulan problemleri çözmeleri, Tablo-grafik yorumlama ve sayısal mantık ile ilgili sorularda doğru akıl yürütme yöntemlerini kullanarak çözüme ulaşmaları, Sözcük ve cümlenin yapısını kavrayarak, aralarındaki anlam ilişkilerini okudukları metin üzerinde doğru tespit etmeleri, Farklı konularda yazılmış metinler üzerinde, düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

  ALES KURSU PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR :
  • Programın uygulanmasında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için sınıflar oluşturulacaktır.
  • Programın uygulanmasının her aşamasında kursun amaçları göz önünde bulundurulup değerlendirmeler bu amaçlar doğrultusunda yapılacaktır.
  • Konular işlenirken kursiyerlerin daha aktif olarak derse katılımlarını sağlamak için farklı yöneldikleri alanlar (sayısal, sözel, eşit ağırlık) dikkate alınarak konuların işlenişinde basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru yol izlenerek farklı öğretim yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.
  • Konuların aktarımında anlatım, soru cevap, problem çözme, örnek olay ve sunuş yoluyla öğretim gibi strateji, yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
  • Her dersin sonunda çoktan seçmeli olarak hazırlanan deneme testleri ile biçimlendirici değerlendirme yapılarak kursiyerlerin kurs programının amaçlarına ulaşma düzeyleri belirlenecektir. Bu uygulamanın sonunda öğrenilemeyen veya anlaşılamayan konular tekrar edilerek eksiklikler giderilmeye çalışılacak, kursiyerlerin programın amaçları çerçevesinde belirlenen bilgi ve becerileri kazanması sağlanacaktır.
  ALES KURSU EĞİTİCİNİN NİTELİKLERİ:

  Kursta Matematik alanı için Matematik veya Matematik Öğretmenliği mezunu, Türkçe alanı için Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunu eğiticiler görevlendirilecektir.

  ALES KURSU PROGRAMIN SÜRESİ:
  ALES KURSU MATEMATİK EĞİTİM İÇERİKLERİ
  • ALES Kursu => TEMEL KAVRAMLAR
  • ALES Kursu - Rakam, Sayı
  • ALES Kursu - Doğal Sayılar-Sayma Sayılar
  • ALES Kursu - Denklem Çözme
  • ALES Kursu - Çarpmanın Toplama ve Çıkarma Üzerinde Dağılması
  • ALES Kursu - Sadeleştirme
  • ALES Kursu - Ortak Çarpan Parantezine Alma

  • ALES Kursu => TAM SAYILAR
  • ALES Kursu - Tek ve Çift Tam Sayılar
  • ALES Kursu - Tek ve Çift Tam Sayıların İşlem Özellikleri
  • ALES Kursu - Tam Sayılarda İşlemler

  • ALES Kursu => ASAL SAYILAR
  • ALES Kursu - Asal Sayılar
  • ALES Kursu - Aralarında Asal Sayılar

  • ALES Kursu => ARDIŞIK SAYILAR
  • ALES Kursu - Ardışık Tam Sayılar
  • ALES Kursu - Ardışık Çift ve Tek Tam Sayılar
  • ALES Kursu - Aritmetik Dizi Toplamı

  • ALES Kursu => FAKTÖRİYEL VE ÖZELLİKLERİ
  • ALES Kursu - Sayı Sistemleri
  • ALES Kursu - Sayı Değeri
  • ALES Kursu - Basamak Değeri
  • ALES Kursu - Taban Aritmetiği

  • ALES Kursu => DOĞAL SAYILARDA BÖLME
  • ALES Kursu - Doğal Sayılarda Bölme İşlemi
  • ALES Kursu - Bölünebilme Kuralları
  • ALES Kursu - Bölen - Kalan İlişkisi

  • ALES Kursu => ASAL ÇARPANLARA AYIRMA
  • ALES Kursu - Bir sayının Pozitif Bölenlerin Sayısı
  • ALES Kursu - Bir Sayının Tam Bölenlerin Sayısı
  • ALES Kursu - Bir Sayının Asal Bölen Sayısı
  • ALES Kursu - Bir Sayının Tam Bölenleri Toplamı
  • ALES Kursu - Ortak Bölenlerin En Büyüğü (OBEB)
  • ALES Kursu - Ortak Katların En Küçüğü (OKEK)

  • ALES Kursu => RASYONEL SAYILAR
  • ALES Kursu - Kesir ve Kesir Çeşitleri
  • ALES Kursu - Basit ve Bileşik Kesir
  • ALES Kursu - Tam Sayılı Kesir
  • ALES Kursu - Sabit ve Denk Kesir
  • ALES Kursu - Rasyonel Sayılarda İşlemler
  • ALES Kursu - Rasyonel Sayıların Ondalık Gösterimi
  • ALES Kursu - Rasyonel Sayılarda Sıralama

  • ALES Kursu => BASİT EŞİTSİZLİKLER
  • ALES Kursu - Basit Eşitsizlikler ve Özellikleri
  • ALES Kursu - Eşitsizlikler
  • ALES Kursu - Polinom Tipindeki Eşitsizlikler
  • ALES Kursu - Rasyonel Eşitsizlikler

  • ALES Kursu => DENKLEMLER
  • ALES Kursu - I. Dereceden Denklemler
  • ALES Kursu - Denklem Sistemleri
  • ALES Kursu - II. Dereceden Denklemler

  • ALES Kursu => MUTLAK DEĞER
  • ALES Kursu - Tanımı ve Özellikleri
  • ALES Kursu - Mutlak Değerli Denklemler
  • ALES Kursu - Mutlak Değerli Eşitsizlikler

  • ALES Kursu => ÜSTLÜ İFADELER
  • ALES Kursu - Üstlü İfadelerle İlgili Temel Kurallar
  • ALES Kursu - Üstlü İfadelerde Sıralama
  • ALES Kursu - Üstlü İfadelerde İşlemler
  • ALES Kursu - Üstlü İfadeleri İçeren Denklemler

  • ALES Kursu => KÖKLÜ İFADELER
  • ALES Kursu - Köklü İfadeler ve Özellikleri
  • ALES Kursu - Köklü İfadelerle Sıralama
  • ALES Kursu - Köklü İfadelerde İşlemler
  • ALES Kursu - Köklü İfadeler İçeren Denklemler

  • ALES Kursu => ÇARPANLARA AYIRMA YÖNTEMLERİ
  • ALES Kursu - Ortak Çarpan Parantezine Alma
  • ALES Kursu - Gruplandırarak Çarpanlara Ayırma
  • ALES Kursu - Özleşliklerden Faydalanarak Çarpanlara Ayırma
  • ALES Kursu - Üç Terimli İfadelerin Çarpanlarına Ayrılması

  • ALES Kursu => ORAN -ORANTI
  • ALES Kursu - Oran, Orantı ve Özellikleri
  • ALES Kursu - Doğru Orantı
  • ALES Kursu - Ters Orantı
  • ALES Kursu - Bileşik Orantı
  • ALES Kursu - Ortalama Çeşitleri
  • ALES Kursu - Aritmetik Ortalama
  • ALES Kursu - Geometrik Ortalama

  • ALES Kursu => PROBLEMLER
  • ALES Kursu - Modüler Aritmetik Problemleri
  • ALES Kursu - Denklem Kurma Problemleri
  • ALES Kursu - Sayı Problemleri
  • ALES Kursu - Kesir Problemleri
  • ALES Kursu - Yaş Problemler
  • ALES Kursu - İşçi-Havuz Problemleri
  • ALES Kursu - Hareket Problemleri
  • ALES Kursu - Yüzde Problemleri
  • ALES Kursu - Kar-Zarar, Faiz Problemleri
  • ALES Kursu - Karışım Problemleri
  • ALES Kursu - Grafik Problemleri

  • ALES Kursu => KÜMELER
  • ALES Kursu - Kümenin Tanımı
  • ALES Kursu - Kümelerin Gösterimi
  • ALES Kursu - Liste Yöntemi
  • ALES Kursu - Venn Şeması ile Gösterimi
  • ALES Kursu - Ortak Özellik Yöntemi
  • ALES Kursu - Küme Çeşitleri
  • ALES Kursu - Evrensel ve Boş Küme
  • ALES Kursu - Denk ve Eşit Küme
  • ALES Kursu - Alt Küme
  • ALES Kursu - Bir Kümenin Tümleyeni
  • ALES Kursu - Kümelerde İşlemler
  • ALES Kursu - Kümelerde Birleşim ve Kesişim
  • ALES Kursu - Kümelerin Farkı
  • ALES Kursu - Küme Problemleri

  • ALES Kursu => İŞLEM
  • ALES Kursu - Modüler Aritmetik
  • ALES Kursu - Modüler Aritmetik ve Özellikleri

  • ALES Kursu => FONKSİYON
  • ALES Kursu - Permütasyon
  • ALES Kursu - Tekrarlı Permütasyon
  • ALES Kursu - Dairesel Permütasyon

  • ALES Kursu => KOMBİNASYON
  • ALES Kursu - Olasılık
  • ALES Kursu - Olasılık Fonksiyonu
  • ALES Kursu - Olasılık Hesabı
  • ALES Kursu - Koşullu Olasılık

  • ALES Kursu => TABLO-GRAFİK YORUMLAMA
  • ALES Kursu - Daire Grafiği
  • ALES Kursu - Tablo Grafiği
  • ALES Kursu - Sütun Grafiği
  • ALES Kursu - Çizgi Grafiği

  • ALES Kursu => SAYISAL MANTIK
  • ALES Kursu - Sayı - Şekil Yeteneği
  • ALES Kursu - Sayı Dizileri
  • ALES Kursu - Sayısal Verilerden Yararlanma
  • ALES Kursu - Akıl Yürütme İçerikli Sorular

  • ALES Kursu => GEOMETRİ TEMEL KAVRAMLARI VE AÇILAR
  • ALES Kursu - Geometrik Kavramlar
  • ALES Kursu - Açılar ve Çeşitleri

  • ALES Kursu => ÜÇGEN VE ÇEŞİTLERİ
  • ALES Kursu - Üçgende Temel ve Yardımcı Elemanlar
  • ALES Kursu - Üçgen Çeşitleri ve Özel Üçgenler
  • ALES Kursu - Açılar İle İlgili Özellikler
  • ALES Kursu - Pisagor Bağıntısı
  • ALES Kursu - Öklid Bağıntıları
  • ALES Kursu - Açıortay Teoremi
  • ALES Kursu - Kenarortay Teoremi
  • ALES Kursu - Üçgende Alan
  • ALES Kursu - Üçgende Benzerlik

  • ALES Kursu => ÇOKGENLER
  • ALES Kursu - İçbükey ve Dışbükey Çokgenler
  • ALES Kursu - Düzgün Çokgenler

  • ALES Kursu => DÖRTGENLER ÖZELLİKLERİ VE ALAN HESAPLARI
  • ALES Kursu - Analitik Geometri
  • ALES Kursu - Analitik Düzlem
  • ALES Kursu - Doğru Denklemi

  • ALES Kursu => ŞEKİL YETENEK BİLGİSİ


  • ALES KURSU TÜRKÇE (45 DERS SAATİ) EĞİTİM İÇERİKLERİ
   • ALES Kursu => SÖZCÜK BİLGİSİ
   • ALES Kursu - Sözcükte Anlam
   • ALES Kursu - Gerçek Anlam
   • ALES Kursu - Mecaz Anlam
   • ALES Kursu - Sözcükte Anlam İlişkileri
   • ALES Kursu - Yakın Anlamlı Eş Anlamlı ve Eş Sesli Sözcükler
   • ALES Kursu - Zıt Anlamlı ve Genel-Özel Anlamlı Sözcükler
   • ALES Kursu - Nitel- Nicel Anlamlı, Soyut- Somut Anlamlı Sözcükler
   • ALES Kursu - Yansıma Sözcükler
   • ALES Kursu - Söz Öbekleri
   • ALES Kursu - Atasözleri
   • ALES Kursu - İkilemeler
   • ALES Kursu - Söz Sanatları
   • ALES Kursu - Benzetme
   • ALES Kursu - Kişileştirme
   • ALES Kursu - Somutlama
   • ALES Kursu - Kinaye

   • ALES Kursu => CÜMLE BİLGİSİ
   • ALES Kursu - Cümlenin Anlam Özellikleri
   • ALES Kursu - Anlamına Göre Cümleler
   • ALES Kursu - Olumlu Cümle
   • ALES Kursu - Olumsuz Cümle
   • ALES Kursu - Soru Cümlesi
   • ALES Kursu - Ünlem Cümlesi
   • ALES Kursu - Cümleler Arasında Anlam İlişkileri
   • ALES Kursu - Neden-Sonuç, Amaç, Koşul-Sonuç, Karşılaştırma İlişkisi
   • ALES Kursu - Varsayım, Olasılık, Tahmin Anlamı
   • ALES Kursu - Açıklama İlgisi, Saptama, Çıkarım, Karşıtlık Anlamı
   • ALES Kursu - Hayıflanma, Yakınma, Küçümseme, Alay Anlamı
   • ALES Kursu - İstek-Dilek, Öğüt Verme, Öneri, Emir, Rica, Gereklilik, Uyarı-Tehdit, Seçme Anlamı
   • ALES Kursu - Yakın Anlamlı Cümleler
   • ALES Kursu - Cümlede Anlatım Özellikleri
   • ALES Kursu - Nesnel Anlatımlı Cümleler
   • ALES Kursu - Öznel Anlatımlı Cümleler
   • ALES Kursu - Doğrudan Anlatımlı Cümleler
   • ALES Kursu - Dolaylı Anlatımlı Cümleler
   • ALES Kursu - İçerikle İlgili Yargılar
   • ALES Kursu - Üslup İle İlgili Yargılar
   • ALES Kursu - Biçimle İlgili Yargılar
   • ALES Kursu - Cümle Tamamlama
   • ALES Kursu - Cümleye Kattığı Anlamlar Bakımından İlgeçler ve Bağlaçlar
   • ALES Kursu - Cümleler Arasındaki Anlamı Pekiştiren Sözcükler
   • ALES Kursu - Cümleler Arasındaki Anlamı Bir Koşula Bağlayan Sözcükler
   • ALES Kursu - Cümleler Arasındaki Anlamı Örnekleyen Sözcükler
   • ALES Kursu - Cümleden Kesin Çıkarılacak Yargı

   • ALES Kursu => PARAGRAF
   • ALES Kursu - Paragrafta Anlam
   • ALES Kursu - Anlatım Biçimleri
   • ALES Kursu - Düşünceyi Geliştirme Yolları
   • ALES Kursu - Paragrafın Özellikleri
   • ALES Kursu - Konu, Ana Düşünce,Yardımcı Düşünce
   • ALES Kursu - Giriş, Gelişme, Sonuç
   • ALES Kursu - Paragraf Oluşturma
   • ALES Kursu - Paragrafta Yer Değiştirme
   • ALES Kursu - Paragrafta Sıralama
   • ALES Kursu - Paragrafı İkiye Bölme
   • ALES Kursu - Paragrafta Anlam Akışını Bozan Cümleyi Bulma

   • ALES Kursu => SÖZEL MANTIK
   • ALES Kursu - Akıl Yürütme
   • ALES Kursu - Sıralama
   • ALES Kursu - Gruplama
   • ALES Kursu - Akış Soruları
   • ALES Kursu - Olasılık
   • ALES Kursu - Tablo Oluşturma
   • ALES Kursu - Akrabalık İlişkileri
   • ALES Kursu - Kodlama-Şifreleme Soruları

   • ALES Kursu => ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR:

    Program içeriğinde yer alan derslerden oluşan deneme sınavları eğitim süresi içerisinde ve sonunda çoktan seçmeli testler şeklinde programa kayıtlı öğrencilere uygulanacaktır. Bu sınavlar sonunda başarı analizleri yapılarak kursiyerlerin eksiklikleri eğiticiler tarafından tamamlanacaktır. Sınavların formatı kursiyerlerin gireceği sınav dikkate alınarak hazırlanacağından deneme sınavları öğrencilerin gireceği sınava hazırlık niteliğinde olacaktır.

    ALES Kursu => BELGELENDİRME:

    Kurs sonunda, Kurs Bitirme Sınavı ve belgelendirme yapılmayacaktır.

    ALES Kursu => PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE GEREÇLERİ:

    Programın uygulanmasında; Eğitimciler tarafından hazırlanan ders notları, Yaprak testler kullanılacaktır.


    pendik bilgisayar kursu, pendik bilgisayar kursları, pendik bilgisayar kurs fiyatları, bilgisayar kursu
    BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ KURSU

    Eğitimin Faydaları: Temel düzeyde Office Eğitimi alan arkadaşlarımız eğitim sonrasında iş bulmaları kolaylaşacak yada çalıştıkları işyerlerinde daha kolay kıdem alabileceklerd...

    cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna programlama, cnc eğitim

    CNC Programlama KURSU

    Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım tezgahları tasarlanmıştır....

    autocad kursu, autocad kursu fiyatları, otoket kursları, autocad ne kadar, autocad kursu kaç para

    AutoCAD 2D3D KURSU

    AutoCAD Eğitimin Amacı : Tüm Mühendis, Mimar, Tasarımcı, Tekniker ve Teknisyenler katılabilirler. Makine, inşaat, Harita, Elektrik ve Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri....

    cnc programları, cnc eğitimi, cnc kursu fiyatları, cnc torna kursu

    CNC Torna KURSU

    Tezgaha yüklenmiş olan parça programları kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı ...

    web sitesi tasarımı, grafik tasarım kursu, web tasarım fiyatları, kurumsal web tasarım
    WEB TASARIM ve YAZILIM UZMANLIĞI KURSU

    Web Tasarım ve Yazılım Uzmanlığı: Kendini bilişim dünyasına yakın hisseden, şirketlerin bilgi işlem departmanlarında çalışmak isteyenler içindir. Reklama verilen önem gün geçt...

    cnc programlama kitabı, cnc operatörlüğü kursu, cnc operatörü pendik

    CNC Freze KURSU

    İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye insan ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahipti...

    excel dersleri, bilgisayar sertifikası, ileri excel kurtköy, excel formülleri, excell eğitimi
    İLERİ DÜZEY EXCEL KURSU

    İleri Düzey Excel Eğitimin Faydaları: Yeni bir çalışma sayfası açılması, Hücreleri tanıma ve veri girişi yapma Verileri kopyalama, taşıma ve çoğaltma Formül satırı nedir? Bir...

    Temel programlama kavramlarını günlük hayattan örneklerle ve çocukların anlayabileceği pedagojik yaklaşımla anlatıyor.
    PYTHON PROGRAMLAMA KURSU

    Çocukların programlama öğrenme merakını gidermek ve onlara programlamanın temellerini Python diliyle programlamayı kavratmak. Ülkemizin genç beyinleri programlama dünyasına ilk adıml...

    Php Programlama Kursu Kurtköy Pendik,Temel HTML bilgisi olan, bir web sitesini tasarlayıp internette yayına vermeyi bilen herkes php web programlama ( Php Mysql Sql ) kurslarımıza katılabilir.
    Php Programlama Kursu

    PHP Platformunda gerçekleştirilmekte olan “Web Yazılım Uzmanlığı” programına en basit web sitesinden, karmaşık e-ticaret uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede web uygulamaları...

    genel muhasebe kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu fiyatları, muhasebe kursu fiyatları
    ETA SQL-AKINSOFT-MİKRO-PARAŞÜT ÖN MUHASEBE KURSU

    Bilgisayarlı Muhasebe Kursun Amaçı : Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda ça...

    Eta Ön Muhasebe Kursu; Eta V.8 SQL Programını tüm detayları ile öğrenmek isteyen kişiler içindir.
    Eta Ön Muhasebe Kursu

    Eta Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanlar ...

    Solidworks,Solidworks kursu,Solidworks kursları,Solidworks dersi,Solidworks dersleri,Solidworks eğitimi,Solidworks eğitimleri, Solidworks, solidworks kursu, solidworks kurs, solidworks kursları, solidworks eğitim, solidworks eğitimi, solidworks eğitimleri
    SolidWorks KURSU

    Eğitimin Faydaları : SolidWORKS Programının tanımı yapılarak kağıt üzerindeki teknik çizim kurallarının bilgisayar ortamına SolidWORKS programı vasıtasıyla geçişi sağlanmaktad...

    sql kursu, programlama kursu, yazılım dersleri, yazılım uzmanı, yazılım kursu fiyatları
    C PROGRAMLAMA KURSU

    C PROGRAMLAMA KURSUN Amacı: Programcılıkla ilgilenen ve özellikle bir veritabanı ile bağlantılı program yazmak isteyen yeni programcılar veya kendini geliştirmek isteyenler. Bu kurs, C ...

    Mikro Kursu ile Stok Kartı Açma, Cari Hesap İşlemleri, İrsaliye Modülü, Alış Faturaları, Satış Faturaları, Çek Senet işlemleri ve Raporlama işlemleri gösterilir.
    Mikro Ön Muhasebe Kursu

    Mikro Ön Muhasebeyi hiç tanımayanlar ve Genel Muhasebe veya Ön Muhasebe teorisini görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış, Ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı anda çalışmayanla...

    C# Programlama Kursu; C# Programlama Kursu diğer eğitim kurumlarının aksine sizlere temel seviyede eğitim vermez. Sizleri sektöre hazır hale getirecek alt yapıyı sizlere verdikten sonra proje sistemi ile sizleri tecrübelendirir.
    C# Programlama Kursu

    Program C# olarak ele alınacaktır. Çok sağlam bir C# temeli verildikten sonra C# nin nesne yönelimli programlama amaçlı sürümü olan C# rahat bir şekilde öğretilip katılımcıların ...

    • Bilkey Bilişim Kursu'nu siz de takip ediniz !
    Bilgisayar Kursu, Bilkey Bilişim Kursu, Bilkey Bilişim Akademisi, Bilkey Mesleki Eğitim Kurumları, Bilkey Eğitim Merkezi
    KAMPANYA BİLGİLENDİRME FORMU
     Kod
    BİLKEY BİLİŞİM KURSU
      Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 289 Yelken Plaza B Blok Kat: 4 Pendik - İSTANBUL
     Harita Konum
    (Kurtköy Ersoy Hastanesi Karşısı)
    Bilkey WhatsApp Canlı Destek